Analoge og digitale administrative løsninger - Addero AS

Analoge og digitale administrative løsninger

De fleste bedrifter, selv de aller minste, vil på et eller annet tidspunkt få et behov for hjelp til å styre hverdagen sin. Enten det er noe så enkelt som et analogt eller papirbasert kalendersystem, eller med å kjøre komplekse lagerstyringsprogram, gjerne integrert med et lønnssystem med mulighetene for å fakturere. Er bedriften av “mellomformat”, det vil si med noen flere ansatte enn de aller minste, vil dette behovet hurtig melde seg, og ved større virksomheter er det helt normalt med en egen administrasjon nettopp med dette formålet for øyet.

Analogt og digitalt

Uansett hvilke behov som finnes og hvilke løsninger man beslutter seg for å benytte seg av, er det en del fallgruver man bør unngå, noe spesielt de aller minste har lett for å gjøre. Store bedrifter har gjerne lang erfaring med sine administrative kontorløsninger, både analogt og digitalt, og systemene har gjerne utviklet seg samtidig som bedriften har integrert nye løsninger etter hvert som de har hatt behov for dem.

For en liten og forholdsvis nyetablert bedrift, med kanskje så få ansatte som kun innehaveren selv, kan dette virke uoverkommelig å vite presis hvilke behov man har, og det kan være lett å enten gå til anskaffelse av feil system, eller man anskaffer løsninger med funksjonalitet man ikke har bruk for. Eller enda verre, man skaffer en løsning som har løsninger på ting man ikke visste man hadde behov for. Og dermed kjøper et annet sted, og betaler for tjenester man egentlig ikke har bruk for, eller som allerede er integrert i de løsningene man allerede har fra før av.

Modulbasert løsning

Typiske eksempler på dette er en løsning for lagerstyring som også inneholder ordre og faktura, men ingen regnskapsløsning. Dette skaffer man seg så på andre måter, og der man egentlig kan nøyes med en komplett løsning som gjør dette automatisk via egen integrasjon, såkalt modulbasert, ender man opp med å føre fakturaene selv etter hvert som de skrives ut av det andre programmet.

PowerOffice Go er et slikt modulbasert produkt samtidig som det også er en “Software As A Service” (SaaS) hvilket betyr det er en løsning man ikke behøver å installere noe, men man simpelthen bare abonnerer på tjenester via en skytjeneste hos en leverandør som tar seg av alt det praktiske rundt administrasjonen av selve programvaren, slik at de ansatte kan konsentrere seg om å skape verdier i bedriften. Hvilket vil være gull verdt for små og mellomstore bedrifter i blant annet etableringsfasen, hvor tiden er verdifull i et annet omfang en større bedrifter hvor disse tingene ofte allerede er godt etablerte og fungerer godt med tanke på innarbeidede rutiner og den nødvendige kunnskapen allerede er satt.

Men selv disse vil ha et behov for kontinuerlige oppgraderinger, både av programvare så de alltid er i henhold til norsk lovgivning om regnskap og bokføring, men også av de ansattes kunnskaper, slik at de til enhver tid er oppdatert innen det fagfeltet de skal konsentrere seg om. Dette gjelder ikke bare selve regnskapsføringen, men eventuelle selgere vil få ny og moderne kunnskaper innen salgsrutiner og ordrebehandling, de logistikkansatte vil kunne lære mer om rasjonell lagerstyring, og ledelsen vil lett og enkelt kunne hente ut de rapportene som kreves ved et eventuelt styremøte eller i forhandlinger med investorer og banker.

Har du noen spørsmål?

Spør oss gjerne om hva vi kan tilby for dere hva PowerOffice Go angår, hvilke moduler nettopp deres bedrift kan ha nytte av, og på hvilken måte vi kan bidra til å løse de utfordringene som eventuelt kan oppstå. Om ikke akkurat nå, så en gang i fremtiden, og da vil det være en fordel å ligge i forkant og være forberedt, slik at det ikke oppstår noen overraskelser.

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her!