Hvilke skatter og avgifter må virksomheter forholde seg til?

Hvilke skatter og avgifter må virksomheter forholde seg til?

Som virksomhet er det nærmest et hav av ulike skatter og avgifter som de må forholde seg til. Det er lett å forstå at mange derfor mister litt oversikten. Men, hvilke skatter og avgifter er de vanligste?

Vi har laget en liten og lett oversikt over de vanligste skattene og avgift virksomheter må betale.

Arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiften er en skatt arbeidsgivere er pliktige å betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Alle selskaper med ansatte har plikt til å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjørelse.

Tommelfingerregel:

  • Arbeidsgiveravgiften skal betales på alt du skal trekke skatt av.
  • Arbeidsgiveravgiften skal innbetales sammen med forskuddstrekk seks ganger i løpet av året.

Merverdiavgift

De aller fleste har hørt om merverdiavgift. Merverdiavgift er en av hovedinntektskildene til den norske stat. Det er en avgift på omsetning, formålet med avgiften er å belaste varer og tjenester. Skal du være merverdiavgiftspliktig, er hovedregelen at det har foregått en omsetning, og det utøves næring.

Merverdiavgift har et komplisert regelverk omkring unntak, fritak, uttak fra virksomhet osv.

Fristen for innbetaling av merverdiavgiften til Skatteetaten er annenhver måned, men mindre selskap (defineres som små virksomheter) har mulighet til å søke om å rapportere merverdiavgift en gang i året.

Selskapsskatten

I regnskapet består skattekostnaden av betalbar skatt og endring i skatt/skattefordel. Det er i mange tilfeller store forskjeller mellom skattekostnaden og den skatten som betales på den skattepliktige inntekten til selskapet. Dette er forskjeller som oppstår på grunn av forskjeller i regnskapsmessig og skattemessig periodisering av kostnader og inntekter.

Forskuddstrekk

Forskuddstrekk er midler som egentlig tilhører virksomhetens ansatte. Det er skattetrekket i lønnen til de ansatte, og skal derfor stå på en egen konto kalt skattetrekkskonto.

Skattetrekkskontoen er en spesiell konto i banken. Pengene står låst og kan kun utbetales til kemneren.

Forskuddstrekket skal innbetales sammen med arbeidsgiveravgiften seks ganger i året.

Er bedriften din på utkikk etter en autorisert regnskapsfører?

Regelverket for skatter og avgifter er omfattende og komplisert. Oversikten her er ikke uttømmende på alle områder. Addero AS tilbyr tjenester innen regnskap og rådgivning, og vil være din sparringspartner for din lille eller mellomstore bedrift. Vi vil hjelpe bedriften deres med å oppnå merverdi!

Kontakt oss i dag, så skal vi sammen få virksomheten deres til å ta ut sitt potensiale og oppnå lønnsom drift.