Internkontroll

Har virksomheten din rutiner som ivaretar risiko for tap, mislighold og som trygger definert mål på lønnsomhet? Er det utarbeidet en risikovurdering som skal sikre måloppnåelsen? Er rutiner vurdert for å bidra til en mest mulig kostnadseffektiv drift?

Kontakt oss

Virksomhetens interne rutiner krever fra tid til annen en konkret gjennomgang for å avdekke om disse er hensiktsmessige, og egnet til å ivareta definerte krav og målsettinger som sikrer ønsket utvikling.

Vår bistand på området skal sikre at vi identifiserer hull i eller svakheter ved internkontroll / interne rutiner knyttet til virksomhetens forretningsområde(r).

Manglende / sviktende rutiner eller kontroller kan f.eks. bidra til uteblitt omsetning, svinn eller betaling for feil eller ikke relevante kostnader for virksomheten.

Vår gjennomgang og kvalitetssikring av rutiner og internkontroll skal bidra til økt lønnsomhet, effektivisering med effekt for både virksomheten, eiere, styret og ansatte.

Kanskje fokuset på internkontroll og rutiner også er medvirkende til økt omsetning og lavere kostnader, og at virksomheten blir mer effektiv?

Kontakt Addero for bistand på området!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre rådgivningstjenester