Hvem er vi?

Vi bistår småbedrifter som kontinuerlig jakter på resultatforbedringer, forenklinger og vekst på grunnlag av et solid ført regnskap.

Addero AS er et autorisert regnskapsførerselskap med kontor i Hydrogen-fabrikken ved Gamlebyen i Fredrikstad. Vi har ingen geografisk begrensning i kunderelasjoner, ettersom vi benytter digitale og skybaserte verktøy i vår virksomhet, som gir god samhandling overfor våre kunder

Våre tjenester innen regnskap og rådgivning utføres relasjons- og verdibasert – med fokus på å være en sparringspartner for kunder i SMB-segmentet.

Vi har vår bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge, og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll, som skal sikre trygghet og kvalitet for våre kunder.

En gjennomarbeidet oppdragsavtale utarbeides og inngås alltid med kunde, hvor partenes plikter og rettigheter defineres og avtales.

Kundens behov analyseres og ivaretas på best mulig måte, primært ved bruk av nettbaserte løsninger med tilgang på alle plattformer (PC, nettbrett og mobil), som gir grunnlag for effektiv arbeidsdeling, digital hverdag, god oversikt over løpende utvikling og med iverksetting av nødvendige tiltak, helst i forkant – vi skal være på «alerten»!

Vår visjon

Vår ambisjon er å fremstå og vokse som en attraktiv og foretrukket samarbeidspartner for næringslivet i Fredrikstad og være en utfordrer til etablerte aktører i bransjen.

Vi skal tiltrekke oss kunder og ansatte og ha en sunn vekst med mennesker i fokus, i en digital tidsalder hvor relasjoner og det å skape merverdi for våre kunder er en uttrykt målsetning til enhver tid!

Våre ansatte

Torfinn Lundblad

Daglig leder, styremedlem og eier

(+47) 920 95 793 – torfinn@addero.no

Torfinn har over 30 års erfaring fra bransjen som

  • skatterevisor ved Østfold fylkesskattekontor i Skatteetaten fra 1986 til 1994,
  • registrert revisor med eget revisjonsfirma fra 1995 til 2008
  • autorisert regnskapsfører fra 2007 med variert praksis, bl.a som daglig leder i regnskapsbyrå.
  • fagkonsulent og fagansvarlig seniorkonsulent i Visma som programleverandør, med ansvar for utvikling, support, kurs for kunder innen Total-porteføljen med hovedvekt på Visma Total Årsoppgjør fra 2013 til 2019.

Oddvar Høyum

Styreleder og eier

(+47) 930 37 853 – oddvar@addero.no

Oddvar har flere års erfaring fra bransjen som

  • autorisert regnskapsfører fra 2006
  • jobbet for ABC Regnskap og Accountor Fredrikstad (tidl. Axepta Regnskap AS)
  • teamleder i mange år
  • daglig leder i Accountor Fredrikstad fra 01.12.17 til 31.01.19.

Linn Beate Hansen

Regnskapsfører og lønnsansvarlig

(+47) 995 17 723 –  linn@addero.no

Linn har flere års erfaring fra bransjen som

  • regnskapsmedarbeider
  • lønnsansvarlig i Accountor Fredrikstad

Artikkel i Fredriksstad Blad

Les artikkelen i Fredriksstad Blad (bak betalingsmur) om etableringen av Addero AS her.

Addero artikkel

Du kan også lese og laste ned artikkelen som .pdf ved å trykke på bildet.