Kjøp og salg av virksomhet

Planlegger du salg av selskapet eller virksomheten som selskapet driver? Bør grep tas i forkant slik at du er rigget best mulig for salg? Er omorganisering aktuelt i forkant av et salg, dersom en del av virksomheten skal selges? Addero kan bistå!

Kontakt oss

Hvis du f.eks. ønsker å selge virksomheten eller selskapet, vil Addero’s erfaring og kompetanse både på generelt grunnlag og konkret din virksomhet være til stor nytte. Vi vil til enhver tid ha et avstemt og dokumentert regnskap som er kvalitetssikret i henhold til krav, f.eks. i god regnskapsføringsskikk.

Vår inngående kjennskap til virksomheten og deg som kunde, vil bidra til at vi vil ha en kvalifisert formening om hvilken verdi virksomheten har gjennom en verdsettelse basert på virksomhetens eiendeler, gjeld, inntjeningspotensialet mv.

Hvis du er i en posisjon til å kunne kjøpe en virksomhet, vi også kunne bidra med en tilsvarende prosess.

Det vil da gjennomføres en kvalitetssikring i form av en «due dilligence» / selskapsgjennomgang. Dette er en aktsom undersøkelse av selskapet. Formålet er å avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og begrense risikoen for negative overraskelser etter at virksomheten er overdratt.

Due diligence-undersøkelser har sin rot i angloamerikansk praksis, hvor kjøperens beskyttelse er langt dårligere enn i Norge. Det har derfor i juridisk teori vært stilt spørsmål ved hvorvidt det er behov for slike omfattende gjennomganger hos oss. Men på tross av at vi i Norge har en nokså balansert bakgrunnsrett, er due diligence blitt utbredt og godt innarbeidet i norsk kontraktspraksis. Noe som tyder på at det eksisterer et behov for slike gjennomganger.

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre rådgivningstjenester