Planlegger du salg av selskapet eller virksomheten som selskapet driver?

Bør grep tas i forkant slik at du er rigget best mulig for salg?

Er omorganisering aktuelt i forkant av et salg, dersom en del av virksomheten skal selges? 

Vår erfaring og kompetanse både på generelt grunnlag og konkret på din virksomhet, vil kunne være til stor nytte for deg som kunde i en situasjon hvor du f.eks. skulle ønske å selge virksomheten eller selskapet. Vi vil til enhver tid vil ha et avstemt og dokumentert regnskap som er kvalitetssikret ihht krav bl.a. i god regnskapsføringsskikk.

Vår inngående kjennskap til virksomheten og deg som kunde, vil bidra til at vil vi ha en kvalifisert formening om hvilken verdi virksomheten har gjennom en verdsettelse basert på virksomhetens eiendeler, gjeld, inntjeningspotensiale mv.

En tilsvarende prosess vil vi også kunne bidra med dersom du er i posisjon til å kjøpe en virksomhet.

Vi vil da gjennomføre en kvalitetssikring i form av en «due dilligence» – en aktsom undersøkelse av selskapet, som også kan kalles en selskapsgjennomgang.

Formål er å avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og begrense risikoen for negative overraskelser etter at virksomheten er overdratt.

Due diligence-undersøkelser har sin rot i angloamerikansk praksis, hvor kjøpers beskyttelse er langt dårligere enn i Norge. Det har derfor i juridisk teori vært stilt spørsmål ved hvorvidt det er et behov for slike omfattende gjennomganger hos oss. Men på tross av at vi i Norge har en nokså balansert bakgrunnsrett, er due diligence blitt utbredt og godt innarbeidet i norsk kontraktspraksis, som tyder på at det eksisterer et behov for slike gjennomganger.

Vi kan bistå!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Se noen av våre tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Se noen av våre tjenester innen regnskap