Komplett årsregnskap

Addero sikrer kvalitet i årsoppgjøret!

Kontakt oss

Årsregnskapet består normalt av resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning og revisjonsberetning. Etter nye regler fra 2017 kan små selskaper unnlate utarbeidelse av styrets årsberetning. Revisjonsberetning utgår for selskaper som har besluttet fravalg av revisjon. (Fra 2018; driftsinntekter < 6 mill / balansesum < 23 mill).

Som autoriserte regnskapsførere utarbeider vi årsoppgjøret for våre kunder, med mindre det allerede er etablert en avtale om dette gjennom revisor, og dette er i tråd med kundens ønske, jf også oppdragsavtalen.

Vi har lang erfaring innen utarbeidelse av årsoppgjør bestående av komplett årsregnskap og skatteskjemaer, uavhengig av om selskapet er underlagt revisjon eller har fravalgt revisjon.

Daglig leder Torfinn Lundblad har også fartstid fra skatteetaten, drevet revisjonsvirksomhet og også arbeidet med utvikling, support og opplæring av årsoppgjørsprogrammet Total, som vi benytter til utarbeidelse av årsoppgjør.

Dette gjør oss i stand til å utarbeide årsregnskap med høy kvalitet, som oppfyller alle krav og godkjennes av Regnskapsregisteret. Årsregnskapet skal tilfredsstille lesere og interessenters informasjonsbehov om virksomheten.

Husk ellers at årsregnskapet er et offentlig dokument som kan bestilles gratis fra Foretaksregisteret når man har opprettet en brukerkonto med brukernavn og passord!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre regnskapstjenester