Komplett årsregnskap

Addero sikrer kvalitet i årsoppgjøret!

Kontakt oss

Årsregnskapet består normalt av resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning og revisjonsberetning. Etter nye regler fra 2017 kan små selskaper unnlate utarbeidelse av styrets årsberetning. Revisjonsberetning utgår for selskaper som har besluttet fravalg av revisjon. (Fra 2018; driftsinntekter < 6 mill / balansesum < 23 mill).

Som autoriserte regnskapsførere utarbeider vi årsoppgjøret for våre kunder, med mindre det allerede er etablert en avtale om dette gjennom revisor, og dette er i tråd med kundens ønske, jf også oppdragsavtalen.

Vi har lang erfaring innen utarbeidelse av årsoppgjør bestående av komplett årsregnskap og skatteskjemaer, uavhengig av om selskapet er underlagt revisjon eller har fravalgt revisjon.

Daglig leder Torfinn Lundblad har også fartstid fra skatteetaten, drevet revisjonsvirksomhet og også arbeidet med utvikling, support og opplæring av årsoppgjørsprogrammet Total, som vi benytter til utarbeidelse av årsoppgjør.

Dette gjør oss i stand til å utarbeide årsregnskap med høy kvalitet, som oppfyller alle krav og godkjennes av Regnskapsregisteret. Årsregnskapet skal tilfredsstille lesere og interessenters informasjonsbehov om virksomheten.

Husk ellers at årsregnskapet er et offentlig dokument som kan bestilles gratis fra Foretaksregisteret når man har opprettet en brukerkonto med brukernavn og passord!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Tjenester innen regnskap