Sparringspartner

Trenger du som daglig leder en sparringspartner med høy integritet og kompetanse i en fortrolig setting?

Kontakt oss

Addero er etablert med en uttrykt strategi og målsetting om at vi skal tilføre våre kunder merverdi – derfor «Addero»!

Vi har en proaktiv holdning og søker å stille de riktige spørsmålene, og vi gir innspill og tilbakemeldinger. Vi ønsker å fremstå som en aktiv og god sparringspartner for våre kunder!

Som utgangspunkt vil en løpende rolle som kundens sparringspartner være innbakt i en fastprisavtale for våre regnskapstjenester, slik at du ikke belastes spesifikt hver gang vi «prekas».

Dersom du har spesielle saker som krever et større engasjement og undersøkelser av oss, vil vi eventuelt avtale en særskilt pris på aktuell rådgivningstjeneste i forkant.

Sparringspartner? Det er Addero det!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Tjenester innen regnskap