Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Se noen av våre tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Se noen av våre tjenester innen regnskap

Stort engasjement og høy servicegrad – kunden i fokus!

Vi fokuserer på kundens virksomhet ved at vår målsetting er å identifisere dine behov, finne løsninger på utfordringer og tilføre deg som kunde en merverdi!

Bedre oversikt gir økt frihet, kontroll og lave skuldre – det er vår ambisjon for deg som kunde av Addero!

Dette er en naturlig del av vår løpende leveranse innen regnskap og rådgivning, som går hånd i hånd hos oss. 

Vi bygger relasjoner og er verdibaserte i våre holdninger og valg – alltid til beste for kunden!

Dine problemer = vår utfordring!

Vi ser frem til å få besøk av deg i våre nye lokaler i Hydrogenfabrikken ved Gamlebyen i Fredrikstad. Her presses kaffen når du kommer, alltid friske blomster på bordet – i en god atmosfære med lave skuldre.

 

Gode fastprisavtaler

Vi er lokalt forankret og baserer vår virksomhet på

  • velfungerende relasjoner,
  • tydelig kommunikasjon og
  • verdier,
  • erfaringsbasert og fremtidsrettet kompetanse,
  • samt forutsigbarhet knyttet til kostnader ved bruk av våre tjenester, primært ved fastprisavtaler.

Moderne løsninger

Addero benytter moderne skybasert programvare (PowerOffice Go, Tripletex) med elektoniske / digitale bilag, som gir deg

  • løpende god oversikt og kontroll over status, inntjening, resultat og lønnsomhet og utvikling for din virksomhet,
  • dimensjon for avdeling og prosjekt med prosjektrapporter,
  • timeregistrering, fakturaforslag på grunnlag av fastpris-/anbudsoppdrag,
  • grunnlag for effektiv styring og arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører.