PowerForum

Addero på PowerForum i Bodø

Våre ledere og gründere, Torfinn og Oddvar var til stede på PowerOffice sitt årlige partnerarrangement i Bodø, 25.-27. september. I år var det litt spesielt. PowerOffice har 25 års jubileum. Arrangementet samler PowerOffice sine partnere fra hele landet.

Vi er imponert og godt fornøyde med alt som skjer i PoGo. Selskapet har mange nyheter på gang. Vi regnskapsfører merker dette ved at produktet får jevnlige forbedringer. Produktet følger godt med i tiden og det er imponerende med tanke på at det er tøft å konkurrere på et globalt marked med mange store, internasjonale programvareleverandører.

Partnerkonferansen er en fin kombinasjon av produktnyheter, faglige innlegg og sosialt. Når konferansen legges til Bodø, så er tilstedeværelsen mye større blant deltakerne enn om en tilsvarende konferanse blir lagt til Oslo. Alle deltakerne overnatter og mange deltar også på aktiviteter utover selve konferansen, noe som bidrar til å utvikle nettverket vårt.

Om Partnerskapet med PowerOffice

For oss i Addero er partnerskapet med PowerOffice svært viktig. I Addero har vi konsentrert oss om å bygge vår kompetanse og våre tjenester med PowerOffice i bunnen. Alle moderne regnskapssystemer har samme kjernefunksjonalitet. Ofte ligger forskjellen i detaljene, i brukeropplevelsen og i hvilken grad leverandøren gir god support og er lydhøre for forbedringsforslag. Alt dette treffer godt på vår vurdering av PowerOffice. Vi kan selvsagt skifte til andre leverandører, men vi har investert mye i relasjonsutvikling med PowerOffice, og det er gledelig å se at dette ser ut til å være en langsiktig og riktig beslutning for oss. PowerOffice jobber profesjonelt med oss partnere. Vi oppfatter PowerOffice som en meget kompetent og godt drevet leverandør. Det er spennende å følge utviklingen av PowerOffice.

Produktnyheter

På konferansen ble det presentert pågående utviklingsarbeid, det som er planlagt og det som ikke er besluttet ennå.

Eksempler på pågående utviklingsarbeid:

 • Fakturering på oppdrag
 • Stedfortrederfunksjon
 • Prosjektbudsjett på kontonivå
 • Mer fleksibel bilagsgodkjenning
 • Dobbel godkjenning av betalinger
 • Personlig dashboard i mobilapp

Eksempler på planlagt utvikling:

 • Dokumentasjon av automatisk avstemming
 • Dokumentere risikotiltak
 • Tillegg til timeregistrering på web
 • Registrere stykk på mobil
 • Lage pris- og rabattmatrise for å sette regler på produkt og produktgruppe

Eksempler på forslag som ligger til vurdering:

 • Regnskapsanalyse
 • Avvikshåndtering
 • Oppdragsoversikt
 • Automatikk i timeføringen
 • Rollestyring prosjektledere

Vi heier veldig på Regnskapsanalysen. Den vil gi oss et nyttig rådgivingsverktøy, samt gi sluttkunden bedre innsikt i den økonomiske situasjonen i sin bedrift.

Refleksjon om hva som skjer i bransjen

Konferansen ga oss gode muligheter til å reflektere litt over hva som skjer i regnskapsbransjen. Riktignok hadde konferansen søkelys på PowerOffice, men vi partnere tar hele tiden pulsen på markedet gjennom vår daglige kundekontakt. Vi treffer mange partnere fra andre deler av landet og kan dele erfaringer og diskutere muligheter. De andre partnerne merker også en økende kundeinteresse. Vi får bekreftet vårt syn på at regnskapsbyråer er rimelig konjunkturuavhengige. Dette stemmer godt med artikkelen vi skrev Hva er årsakene til veksten i regnskapsbransjen?

Vi ser fram til neste PowerForum!

Det finnes mange moderne, skybaserte og brukervennlige økonomisystemer i markedet. Vi har valgt å spesialisere oss på PowerOffice Go. Du som kunde er godt tjent med at du har en partner som er spesialist på økonomisystemet du benytter, eller vurderer å skifte til. Vi ser også store fordeler av å benytte en programvare utviklet av et norskbasert selskap, og som har vår målgruppe i fokus for løsningen. Spør oss gjerne om hva vi kan tilby for dere hva PowerOffice Go angår, hvilke moduler nettopp deres bedrift kan ha nytte av, og på hvilken måte vi kan bidra til å løse de utfordringene som eventuelt kan oppstå.

Kontakt oss her!