Vår tilnærming til personlig service i regnskap

I en verden hvor det er blitt vanlig å kommunisere digitalt og hvor mange benytter tjenesteleverandører som sitter i helt andre regioner, eller land, ønsker vi å holde fanen for personlig service høyt. Vi tror det bringer merverdi i relasjonen at vi som regnskapsførere forstår virksomheten til kundene og ikke minst kjenner kundene godt. I denne artikkelen skal vi forklare nærmere hva vi vektlegger i personlig service.

Tilpassede løsninger

Personlig service i regnskap betyr at vi tilpasser oppdraget til kundens behov, fremfor at kunden må tilpasse seg våre preferanser. Vi forsøker å forstå hver kundes virksomhetsmodell, slik at vi kan tilby tjenester som er nøye tilpasset kundens spesifikke krav.  Det kan være store forskjeller mellom små og store bedrifter i samme bransje og mellom like store virksomheter i ulike bransjer. Det er forskjeller i kunnskap og kapasitet innen regnskap og digital teknologi. Det er forskjell i hvordan de ønsker å jobbe med en ekstern regnskapsfører. Dette forsøker vi å ta hensyn til i våre kunderelasjoner.

Personlig service er mer enn bare tall

Vår styrke ligger ikke bare i å håndtere tallene riktig, men også i å bygge sterke, tillitsfulle forhold. Våre ansatte er opplært til å tilby en service som går utover det forventede, hvor hver kunde blir møtt med respekt, engasjement og en genuin interesse for deres virksomhet. Vi tror på å være tilgjengelige og responsive, slik at våre kunder alltid føler seg støttet.

Effektivitet i tjenesteleveransen

Hos oss i Addero er det ingen motsetning mellom personlig service og effektivitet. Effektivitet i leveransen av våre tjenester er en topp prioritet. Du som kunde skal merke at du får høy verdi for det du investerer i relasjonen med oss. Vi benytter oss av effektive digitale løsninger som gjør at vi har god innsikt i den enkelte kundes status og kan raskt prioritere riktige oppgaver. Det bidrar til effektive leveranser – det handler om å gjøre de riktige tingene riktig. Gjennom PowerOffice sikrer vi rask og nøyaktig regnskapsføring, og vi streber kontinuerlig etter å forbedre våre prosesser for å maksimere produktiviteten. Den personlige servicen er med på å sikre at vi setter fokus på det som du verdsetter i vår dialog. Dette sikrer at vi kan levere høykvalitets tjenester på en kostnadseffektiv måte.

Teknologi og systemintegrasjon

Vi har mange kunder som har innsett fordelene med investering i moderne digital teknologi. Addero kan hjelpe til med integrering av regnskapsprogramvaren (PowerOffice) med andre forretningssystemer, som CRM- og e-handelsplattformer, for automatisert dataflyt og bedre innsikt. Godt integrerte løsninger øker brukeradopsjonen. En høy brukeradopsjon gjør at løsningene også blir bedre – det er større sannsynlighet for at datakvaliteten blir bedre og vi at vi har oppdaterte data i løsningen.

Kommunikasjon er nøkkelen for gode relasjoner

Kommunikasjon spiller en viktig rolle i å bygge og vedlikeholde sterke forretningsforhold. En regelmessig og klar kommunikasjon mellom et regnskapsbyrå og dets kunder sikrer at begge parter er synkronisert med hensyn til forventninger, tjenesteleveranser og eventuelle problemer som må løses. Dette gjelder spesielt for SMB-er som kanskje ikke har egne interne økonomiavdelinger og som er avhengige av sitt regnskapsbyrå for kritisk økonomisk innsikt og rådgivning.

Kommunikasjon tilpasset mottakeren

Vi forsøker å oversette komplekse økonomiske data til klarspråk som SMB-ledere uten spesialisert finansiell/regnskapsmessig bakgrunn kan forstå og handle på. Dette krever en tilnærming som er pedagogisk, tålmodig og tilpasset hver klients kunnskapsnivå. Kunden er ekspert på sitt domene – ikke regnskap. Kunden skal forvente at vi klarer å formidle budskapet på et forståelig språk.

Proaktiv kommunikasjon

Vi venter ikke på en beskjed eller bare reagerer på kundenes forespørsler. Vi er proaktive. Vi sjekker regelmessig inn med kundene for å gi oppdateringer, varsle om potensielle problemer, og tilby innsikt som kan forbedre våre kunders virksomhet.

Kommunikasjon under endring

I tider med endring, enten det er vekst, kjøp/salg av virksomhet, nedgang, eller operasjonelle endringer, er det viktig for oss å tydelig kommunisere hva disse endringene kan bety for kundens finansielle situasjon. Dette kan omfatte alt fra endringer i skattelovgivningen til nye forretningsmuligheter eller risikoer. Vår rolle er ikke å overta jusekspertenes rolle, men vi kan gi deg råd og tips om det er noe du bør sjekke konsekvensene av med en ekspert.

Kommunikasjonsteknologi

Addero bruker moderne kommunikasjonsteknologi som Teams og chat som kan forbedre kommunikasjonen betydelig. I tillegg benytter vi en markedsledende programvare for kundeoppfølging som gjør at kundene vil oppleve en relevant kommunikasjon som gir grunnlag for en god relasjon.

Les gjerne artikkelen om hvordan kunstig intelligens kan brukes innen regnskap

Tilpasset kommunikasjon

Hver SMB har sin egen kommunikasjonspreferanse og stil. Noen foretrekker formelle rapporter og møter, mens andre kan foretrekke mer uformelle, hyppige oppdateringer. Vi tilpasser vår kommunikasjon til hver enkelt kundes preferanser.

Åpen og ærlig kommunikasjon

Addero er tilhengere av åpenhet og ærlighet i våre relasjoner. Det er nøkkelen til å bygge tillit. Vi må være ærlige om kundenes økonomiske situasjon, selv når nyhetene ikke er positive. Dette hjelper til med å bygge et sterkt forretningsforhold hvor kunder stoler på byrået sitt, ikke bare som en tjenesteleverandør, men som en partner i deres økonomiske velvære.

I denne artikkelen har vi forklart hva vi legger i personlig service i våre kunderelasjoner. Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer. Har du innspill til oss, eller ønsker å diskutere mulige oppdrag/engasjement? Ta kontakt med oss. Vi byr gjerne på en god kopp kaffe i våre trivelige lokaler på Hydrogenfabrikken.