Selskapsform / -struktur

Er du usikker på valg av selskapsform og selskapsstruktur? Dette kan være av stor betydning, og det handler om å minimere risiko.

Kontakt oss

Ved en hensiktsmessig etablering av selskapsstruktur bestående av et holdingselskap som eier ulike datterselskaper, vil man kunne oppnå en naturlig spredning av risiko, og oppnå en ønsket fordeling av opptjent egenkapital mv.

Organisering i konsern, både selskaps-, skatte- og avgiftsrettslig, kan innebære plassering av varige verdier med tilhørende finansiering i et eiendomsselskap med markedsmessig utleie av f.eks. bygg mv til driftsselskapet.

Dersom begge selskaper eies mer enn 90% av et holdingselskap, vil man kunne overføre konsernbidrag med eller uten skattemessig virkning mellom konsernselskapene. På denne måten har en ønsket egenkapitalandel i det enkelte selskap med konsekvens for risikoprofil mv.

Ta kontakt med oss og få en vurdering av din virksomhets behov for hensiktsmessig organisering av selskaper / selskapsstruktur, for en mest mulig samlet risikoprofil.

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre rådgivningstjenester