Fakturering

Er fakturarutinen integrert med regnskapet? Hvor ofte faktureres leverte varer og tjenester? Benyttes kalkyler og priser som sikrer lønnsom drift?

Kontakt oss

Fakturering er en svært viktig del av virksomhetens løpende rutiner i tilknytning til regnskapet!

Uavhengig av virksomhetens størrelse og omfang anbefales at faktureringen gjøres av kunden. Da i en rutine som er en integrert del av regnskapssystemet, slik at regnskapet blir oppdatert umiddelbart.

Våre systemer inneholder en lett tilgjengelig og intuitiv løsning ved at kunden logger inn i systemet og utarbeider eventuelt et tilbud, ordre og faktura til kunde, primært EHF-faktura, eventuelt en PDF-fil på mail.

I samråd med kunde avtales rutinen og vi bistår med å definere oppsett, utarbeidelse av fakturamal, rutiner mv. Vi er en løpende sparringspartner på dette viktige området!

Våre systemer har også integrasjon med bank slik at du til enhver tid kan se informasjon om utestående kundefordringer etter at innbetalinger har blitt oppdatert fra bank med virkning for regnskapet.

Rutiner for betalingspåminnelser, purringer og inkasso avtales også som en del av faktureringsrutinen for å sikre best mulig likviditet til enhver tid!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre regnskapstjenester