Fakturering

Er fakturarutinen integrert med regnskapet? Hvor ofte faktureres leverte varer og tjenester? Benyttes kalkyler og priser som sikrer lønnsom drift?

Kontakt oss

Fakturering er en svært viktig del av virksomhetens løpende rutiner i tilknytning til regnskapet!

Uavhengig av virksomhetens størrelse og omfang anbefales at faktureringen gjøres av kunden. Da i en rutine som er en integrert del av regnskapssystemet, slik at regnskapet blir oppdatert umiddelbart.

Våre systemer inneholder en lett tilgjengelig og intuitiv løsning ved at kunden logger inn i systemet og utarbeider eventuelt et tilbud, ordre og faktura til kunde, primært EHF-faktura, eventuelt en PDF-fil på mail.

I samråd med kunde avtales rutinen og vi bistår med å definere oppsett, utarbeidelse av fakturamal, rutiner mv. Vi er en løpende sparringspartner på dette viktige området!

Våre systemer har også integrasjon med bank slik at du til enhver tid kan se informasjon om utestående kundefordringer etter at innbetalinger har blitt oppdatert fra bank med virkning for regnskapet.

Rutiner for betalingspåminnelser, purringer og inkasso avtales også som en del av faktureringsrutinen for å sikre best mulig likviditet til enhver tid!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Tjenester innen regnskap