Budsjett – resultat og likviditet

Finner du ikke tid til å utarbeide et budsjett som styringsverktøy for din virksomhet?

Kontakt oss

For aksjeselskaper fremgår det i Aksjeloven § 6-12 at forvaltningen av selskapet hører inn under styret, og at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Ellers er det få krav i lovgivningen til budsjettering.

Det er flere små foretak som ikke utarbeider et budsjett, men etter vår mening bør dette alltid gjøres. Omfanget av budsjettarbeidet må tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet, og jo mer gjennomarbeidet budsjettet er, jo større verdi vil det ha som styringsverktøy.

Et budsjett vil være et styringsverktøy som anvendes aktivt for å måle den faktiske utviklingen som dokumenteres gjennom regnskapet.

Et løpende avstemt og periodisert regnskap vil på samme måte gi svar på om virksomheten er på rett vei, målt opp mot budsjettet.

Ta kontakt med Addero dersom du trenger hjelp med utarbeidelse av budsjett!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Alle våre regnskapstjenester