Budsjett – resultat og likviditet

Finner du ikke tid til å utarbeide et budsjett som styringsverktøy for din virksomhet?

Kontakt oss

For aksjeselskaper fremgår det i Aksjeloven § 6-12 at forvaltningen av selskapet hører inn under styret, og at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Ellers er det få krav i lovgivningen til budsjettering.

Det er flere små foretak som ikke utarbeider et budsjett, men etter vår mening bør dette alltid gjøres. Omfanget av budsjettarbeidet må tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet, og jo mer gjennomarbeidet budsjettet er, jo større verdi vil det ha som styringsverktøy.

Et budsjett vil være et styringsverktøy som anvendes aktivt for å måle den faktiske utviklingen som dokumenteres gjennom regnskapet.

Et løpende avstemt og periodisert regnskap vil på samme måte gi svar på om virksomheten er på rett vei, målt opp mot budsjettet.

Ta kontakt med Addero dersom du trenger hjelp med utarbeidelse av budsjett!

Kontakt oss

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet godtar du at vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med deg. Vi vil aldri sende deg noen form for reklame eller dele opplysningene med tredjepart. Les mer i vår personvernerklæring.

Rådgivning

Vårt kontinuerlige fokus på rådgivning betyr at du som kunde har trygghet for at du alltid har en sparringspartner på ditt lag. Som din regnskapsfører er vi først på "ballen"!

Vi ønsker å "spille ballen" med deg og bidra til at din virksomhet tar ut sitt potensiale og oppnår lønnsom drift i en effektiv hverdag på vei mot et definert mål - spille deg bedre, rett og slett!

Vår målsetting i Addero er å tilføre din virksomhet merverdi - ditt behov som kunde er alltid vårt fokus!

Tjenester innen rådgivning

Regnskap

Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Våre systemer er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Som autorisert regnskapsførerselskap ivaretar vi alle krav ihht den til enhver tid gjeldende lovgivning mv på området.

Tjenester innen regnskap