Bedriftsrådgivning - ikke bare i nedgangstider - Addero AS

Bedriftsrådgivning – ikke bare i nedgangstider

I disse turbulente koronatider er det dessverre blitt et faktum at svært mange bedrifter sliter med å opprettholde driften på en sunn og økonomisk bærekraftig måte. Dette har medført at svært mange har søkt myndighetene om økonomisk bistand for å komme over den kneika de nå befinner seg i, men ikke alle kvalifiserer til denne bistanden og er mer eller mindre overlatt til seg selv og sin egen skjebne. Mye av dette kunne sannsynligvis vært unngått, dersom de utsatte bedriftene hadde tatt grep og søkt hjelp andre steder på et tidligere tidspunkt.

Tiltak tidlig

Et alternativ i så henseende kunne være å søke rådgivning hos et eksternt bedriftsrådgivningsfirma, gjerne med regnskaps- og økonomisk kompetanse, slik at man i fellesskap hadde kunne se nærmere på hvilke økonomiske utfordringer bedriften vil måtte regne med å stå ovenfor i denne forbindelse, og dermed kunne gjøre tiltak for på best mulig måte møte den krisen Covid-19 har vist seg å medføre.

Hadde mange av de utsatte bedriftene vært bare en anelse mer forutseende i forhold til hva som lå foran dem, vil mange av vanskelighetene enten vært unngått, eller kanskje bare oppstått i en betraktelig mildere form enn hva de gjør i dag. Dessverre har situasjonen bidratt til en rekke innskrenkinger og konkurser, med dramatiske konsekvenser for langt flere enn bedriftene selv.

Kan ikke forutse alt

Nå er det viktig å understreke at det selvfølgelig har vært umulig å forutse alle de utfordringene som ville komme, men hadde man hatt gode rutiner på hvordan man skal imøtekomme slike utfordringer, og kanskje hatt en god plan for dette, kunne mye sannsynligvis sett annerledes ut. Derfor kan det være lurt å oppsøke en bedriftsrådgiver allerede før problemene oppstår, og helt uavhengig om hvorvidt det er nødvendig eller ikke.

Derfor anbefales det at alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, lager seg en plan for hva som bør gjøres dersom en tilsvarende krise skulle oppstå på et senere tidspunkt. Har man ikke selv kompetansen til å legge en slik plan, eller bare føler man bør ha et eksternt firma til å hjelpe seg, finnes det en lang rekke rådgivningsfirmaer som kan bistå med dette.

Vel anvendte midler

Selvfølgelig vil en slik konsultasjon medføre noen ekstra kostnader, men dette er vel anvendte midler den dagen man har bruk for en slik plan. Dessuten er det viktig å huske at et eksternt firma vil kunne se på nettopp din bedrift med helt andre øyne enn deg som går midt oppe i det hele tiden, og de kan fange opp signaler man gjerne ofte selv overser. Samtidig vil de også kunne vurdere om det er ting som kunne være gjort annerledes eller bedre, hvilket også vil kunne bidra positivt selv om det ikke ville bli nødvendig med noen form for krisehåndtering i etterkant.

Konklusjonen er dermed at det vil være flere fordeler ved å involvere et rådgivningsfirma i egen drift, helt uavhengig om bedriften går bra eller dårlig. Går bedriften dårlig vil ekstern rådgivning være behjelpelig med å komme ut av det uføret man eventuelt befinner seg i, men går bedriften bra, kan det likevel være både sunt og hensiktsmessig å ha et møte med et rådgivningsfirma, ikke minst med tanke på å planlegge for fremtiden. De beste planene legges som sagt i medgangstider, da man har både økonomi og overskudd til dette, og ikke er underlagt et stresselement man ofte er når ting ikke går som de skal.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner. Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde. Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.