Covid-19 og bedriftsmarkedet i Norge

Helt siden Covid-19 slo til for fullt for snart to år siden er det skjedd mye på bedriftsmarkedet i Norge. Utallige mindre bedrifter er til tross for regjeringens hjelpepakker gått dukken, men på den annen side har tilsvarende mange valgt å etablere seg, sannsynligvis på grunn av at den opprinnelige arbeidsplassen enten er nedlagt eller på annen måte har begrenset aktiviteten.

Utfordrende, men satser likevel

Det har nok ikke vært helt uten utfordringer, for når samfunnet mer eller mindre er helt stengt ned, og det er strenge restriksjoner for hva man har lov til og ikke lov til, er det fort gjort å trå feil og ende opp i et verre uføre enn hva man kanskje trodde var mulig.

Likevel er det mange som har satset og hoppet ut i det, og spesielt innen bransjer hvor man typisk kan jobbe hjemmefra har det vært en utvikling. Dette kan være forskjellige konsulenttjenester, digitalt arbeid for andre, som for eksempel dataregistrering, for å nevne noen.

Stilles krav

Felles for alle er imidlertid at det stilles en del krav til den som utfører denne type arbeid som eget firma, og det er at det skal skattes av overskuddet, og eventuelt innbetales merverdiavgift. Dette kan være vanskelig å overholde i en oppstartsfase hvor midlene er små og man kanskje ønsker å investere overskuddet i veksten i firmaet. Går firmaet godt allerede fra start krever det en del selvdisiplin å overholde alle frister, og før man vet ordet av det har man mistet oversikten og vet kanskje ikke riktig hvor mye man egentlig skylder lenger.

Oversikt over gjeld

Er det gjeld til leverandører kan man alltids kontakte dem og spørre, eventuelt vente til de krever inn det skyldige beløpet, eller man kan bruke et regnskapsprogram som kan bidra til å holde styr på inntektene og utgiftene fortløpende.

Er det gjeld til det offentlige kan det fort bli litt verre. Hva man skylder i skatt vet man vanligvis ikke før et eventuelt skatteoppgjør foreligger, og her gjelder det å ha stålkontroll. Den dagen skatten skal gjøres opp, er det korte tidsfrister som gjelder, og rentenivået er forholdsvis høyt hvis man ikke betaler med det samme. Så her er det om å enten sette opp et budsjett man kan følge, eller bruke et regnskapsprogram som viser overskuddet fortløpende slik at man kan sette til side midler til å betale skatt for når den tid kommer.

Det samme gjelder med merverdiavgiften, men denne er noe enklere å holde oversikt over, spesielt hvis man bruker et regnskapsprogram og innleverer merverdirapport hver annen måned. Likevel gjelder de samme reglene her som ved skatteoppgjøret, det er viktig å sette av midler fortløpende, ellers påløper det både renter og gebyrer etter forfallsdato.

Store konsekvenser

Glemmer man dette, eller bevisst velger å la vær og heller satser på at det løser seg på et senere tidspunkt, risikerer man store konsekvenser. Skatteetaten er ikke spesielt fleksible når det kommer til skatt og merverdiavgift, og de opererer med forholdsvis korte frister for betaling når det først gjelder. Klarer man ikke overholde disse tidsfristene oppfører skatteetaten seg som et hvilket som helst firma, de purrer, sender varsel om tvangsinndrivelse, og de tvangsinnkrever. Er det da ikke midler de enten kan ta pant i eller kreve inn, er veien svært kort til konkurs.

Har man da et enkeltpersonforetak henger man personlig på hele gjelden – inntil den er betalt i sin helhet. Helt uavhengig av hvor lang tid det kan ta.

Derfor er det beste rådet at selv om man kanskje bare skal starte en liten bigeskjeft som enkeltpersonforetak å kontakte en regnskapsfører som kan hjelpe deg med alt det finansielle, slik at det finnes midler den dagen skatt og merverdiavgiften skal betales.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.