Har du en drøm om å starte for deg selv?

Stadig flere går med en drøm om å starte noe for seg selv, og en undersøkelse fra 2019 viste at det ble registrert over 66.300 nye bedrifter det året, hvilket var en økning på 8,3 prosent i forhold til året før. Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om en ytterligere økning for 2020, og rekordmange nyetableringer for 2021, hvor tallene viser det ble registrert 26 prosent flere bedrifter ved 2. kvartal i forhold til samme tid i fjor.

Flere årsaker

Dette kan ha flere årsaker, men det antas at pandemien kan ha bidratt i vesentlig grad, spesielt siden mange ble permittert eller oppsagt fra sine daglige stillinger, og dermed så muligheten for å starte noe på egenhånd. Enten fordi dette er noe de kan ha hatt lyst til lenge, eller som en naturlig del av utviklingen i forhold til det arbeidet de tidligere utførte, men da som ansatt i et annet firma.

Et godt eksempel på dette kan være en rørlegger som er ansatt i et firma som enten må permittere eller si opp ansatte på grunn av pandemien, og manglende oppdrag i den sammenheng velger å satse på egenhånd da kundegrunnlaget allerede er der og vedkommende allerede har et godt etablert forhold til disse.

God idé ikke nok

Uansett årsak vil det for de aller fleste være et stort og viktig valg å ta, og som utvilsomt kan komme til å påvirke livene til dem det gjelder. For det er ikke alltid det holder å ha en god idé, det å etablere en bedrift kan innebære så utrolig mye mer enn det, noe vi skal se litt nærmere på.

For det første må man som sagt ha en idé om hva man ønsker å holde på med, og holde seg til det. Alt for mange har en forestilling om at de kan gjøre mer enn hva de faktisk har kapasitet til, og selv om det sikkert er fint å ha «flere bein å stå på», viser det seg også at dette heller er en ulempe enn en fordel. Spesielt hvis bransjene man satser på er vidt forskjellige, vil det kunne være vanskelig å konsentrere seg om det man virkelig kan, og virkelig kan bli god på.

Markedsundersøkelse er viktig

Deretter kan det være en god idé å utføre en eller annen form for markedsundersøkelse, rett og slett for å se om det er noe marked for det man har tenkt å begynne med. Er man permittert fra en bransje man har spesialisert seg i, er det ikke sikkert det er akkurat det man bør holde på med. Selv om man innehar ekspertisen, er det som regel en grunn til at man er permittert, samtidig som det kan være administrative årsaker som ligger til grunn, og dermed vet det finnes et marked man mer eller mindre kan tre rett inn i.

Valg av selskapsform

Utover dette er det viktig å finne den rette selskapsformen. Bør man være enkeltpersonforetak (ENK), aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), eller kanskje helt andre løsninger egner seg bedre? Så kommer alt det formelle i forhold til registrering i offentlige registre, trenger man tillatelse eller konsesjon til det man har tenkt å drive med, eller er det andre restriksjoner det skal tas hensyn til?

Be om hjelp

Synes man dette virker uoverskuelig, er et godt råd at man så tidlig som mulig involverer noen som har denne kompetansen i prosjektet, og som kan se både mulighetene og utfordringene på en objektiv måte, og dermed rådgi i forhold til både planlegging, etablering og gjennomføring av alt som er nødvendig for å få en så smidig og trygg oppstart som mulig.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.