Den perfekte storm

Ikke før pandemien så smått har begynt å slippe taket, bryter det ut krig i Europa, og verden rammes av store utfordringer både innen vareleveranser og ikke minst på energiområdet. Norge er i så måte i en særstilling med store, og forholdsvis normalt stabile naturressurser, men internasjonale avtaler gjør likevel at energiprisene også her hjemme skyter i været. Dette er det som populært kalles den perfekte storm, en situasjon hvor alt det som kan gå galt gjør det, og det samtidig.

Først corona, så krig

Etter den langvarige nedstengingen av samfunnet på grunn av coronapandemien begynte de forskjellige markeder så smått å røre på seg igjen, da krigen i Øst-Europa plutselig gjorde oss klar over hvor avhengige vi har vært av de impliserte landene i konflikten. Import av blant annet stålprodukter og korn har tømt varelagre over hele Europa, og dermed økt etterspørselen, som igjen har medført høyere priser.

Store endringer

Dette har påvirket alt fra industriell produksjon til næringsmiddelmarkedet. Dette har skapt store problemer for ikke minst småbedrifter med import- eller eksportavtaler, som ikke lenger kan opprettholdes være seg på grunn av brutte transportlinjer eller som en følge av forskjellige restriksjoner og boikotter.

Energikrise

Når vi så på toppen av dette får en energikrise med dertil stadig økende og uforutsigbare strømpriser, er det nærliggende for svært mange bedrifter å vurdere hvorvidt de orker å fortsette. Til tross for regjeringens forskjellige støtteordninger mener mange at dette ikke er nok, og etter hvert som de likvide midlene svinner hen, kan det også være vanskelig å opprettholde motivasjonen, og ikke minst lysten til å fortsette.

Mangedobling for mange

Spesielt mindre bedrifter vil kunne merke dette, for der en gjennomsnittlig husholdning sannsynligvis vil kunne håndtere en femdobling av strømregningen, vil den samme økningen være betraktelig mer merkbar for for eksempel en produksjonsbedrift. En femdobling i en husholdning vil kanskje begrense seg til å øke fra 2000 kroner til 10 000 kroner, mens i en produksjonsbedrift kan det være snakk om en økning fra kr. 20 000 kroner til godt over 100 000 kroner. Det merkes.

Manglende overskudd

I slike tilfeller hvor bedriften normalt har hatt en sunn og god økonomi i utgangspunktet, kan slike økninger likevel få store konsekvenser. Særlig de mindre bedriftene har kanskje ikke så store summer i rent overskudd i måneden, men har kanskje budsjettert med strømregninger litt over normalt i forhold til tidligere år, og noen få prosenter i økning på råvareprisene – men opplever nå at råvareprisene er både to og tredoblet, eller det er kanskje ingen råvarer å få tak i overhodet.

Har man da ikke satt av midler til disse uforutsette prisøkningene, og ikke møter velvilje hos finansinstitusjonene, må man gjøre noen vurderinger. Enten må man realisere midler man kan avse, man kan forsøke å refinansiere og håpe på bedre tider, eller man må på andre måter skaffe den nødvendige kapitalen man trenger for å holde hjulene i gang.

Bruk et eksternt regnskapsfirma

For de aller fleste vil nok dette på sikt likevel gå bra, men ved å bruke et eksternt regnskapsfirma med lang erfaring, vil disse på et tidligere tidspunkt kunne varsle om økonomiske uregelmessigheter slik at det kan tas grep i tide. Dette igjen medfører at det som for en bedriftseier vil komme som en overraskelse, kan endres og eventuelle tiltak kan settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Dermed kan sparetiltak iverksettes, budsjetter justeres, og i verste fall legges en kriseplan for å håndtere fremtidige uforutsette kostnader. I noen tilfeller kan dette også innebære å fremforhandle gunstige avtaler med potensielle kreditorer og leverandører, med tanke på fortsatt drift med en sunn økonomi for å komme i gjennom på best mulig måte!

Kontakt oss

Spør oss gjerne om hva vi kan tilby for dere hva PowerOffice Go angår, hvilke moduler nettopp deres bedrift kan ha nytte av, og på hvilken måte vi kan bidra til å løse de utfordringene som eventuelt kan oppstå. Om ikke akkurat nå, så en gang i fremtiden, og da vil det være en fordel å ligge i forkant og være forberedt, slik at det ikke oppstår noen overraskelser.

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her!