Konkurs - hva nå?

Konkurs – hva nå?

Det er kun en ting som skremmer bedriftseieren mer enn kunder som ikke betaler regningene sine, og det er å selv ikke kunne betale sine egne regninger. Ikke bare føles det dårlig, det er frustrerende og stressende, ikke minst fordi man vet det setter andre i en vanskelig økonomisk situasjon.

Derfor vil de fleste så langt det er mulig forsøke å overholde de økonomiske forpliktelsene sine, men en gang iblant blir utfordringene dessverre for store – med en etterfølgende konkurs som resultat.

Inkasso

Et av de første tegnene på at man er på vei mot en konkurs kan være at regningene man burde ha betalt går til inkasso. Dette skjer ikke automatisk, men først etter flere betalingsoppfordringer og purringer, og hvis disse ikke følges opp vil kreditor søke inndrivelse via inkasso. Hvilket blir ikke ubetydelig fordyrende med hensyn til renter og gebyrer som kommer i tillegg til det opprinnelige kravet.

Namsmannen

Følger man ikke opp kravet via inkasso kan kreditoren søke å kreve inn det skyldige beløpet via namsmannen som kan kreve pant i eiendeler, eiendom, kjøretøy eller andre verdier i bedriften, eller hvis det er et enkeltpersonsforetak, i eierens bolig som i verste fall kan kreves tvangssolgt for å dekke det skyldige beløpet.

Er enkeltpersonsforetaket en bigeskjeft hvor innehaveren også har en fast jobb i tillegg, kan namsmannen også kreve trekk i lønn.

Insolvent

Hvis ingenting av det tidligere nevnte gir resultater, kan skyldneren gå videre med saken og be om forhandlinger enten i forliksrådet eller begjære bedriften konkurs i tingretten. Har bedriften da ikke nok verdier til å dekke det fordringshaverne krever dekket, vil bedriften først bli erklært insolvent, og deretter konkurs og underlagt administrasjon av en av tingretten oppnevnt bostyrer. Denne bostyreren skal sørge for at bedriftens verdier fordeles på en mest mulig rettferdig måte slik at alle fordringshavere får dekket mest mulig av sitt utestående, men i mange tilfeller er ikke dette mulig og kravene må anses som tapt.

Personlig konkurs

Er bedriften imidlertid et enkeltpersonsforetak vil kravet følge innehaveren personlig, og hefte ved i svært lang tid fremover. Kanskje for alltid, og en personlig konkurs kan være en økonomisk katastrofe for den som ender i denne situasjonen. Litt avhengig av hvilket forhold man har til kreditorene sine vil alle økonomiske forpliktelser falle til betaling umiddelbart, man risikerer betalingsanmerkninger så lån, forsikringer, abonnementer (telefon og lignende) og andre tjenester blir uoppnåelige.

Gå i dialog

Derfor er det svært viktig at man på et så tidlig tidspunkt som mulig går i dialog med kreditorene sine, og absolutt ikke ignorerer de henvendelsene man får.

Jo før man griper tak i problemet og viser vilje til faktisk å ville løse det, jo bedre stilt er man. Ikke bare ovenfor kreditorene, men man har det også mye bedre selv da man fortsatt selv sitter med kontrollen over egen økonomi.

Et annet godt råd hvis man ser økonomien ikke kommer til å henge sammen er å oppsøke en bedriftsrådgiver med regnskapsteknisk kompetanse. Ikke bare kan denne hjelpe en ut av en vanskelig situasjon, men ved å gjennomgå regnskapet i detalj analysere hva kreves for å redde situasjonen. Svært mange konkurser kan faktisk unngås bare man griper tak i det tidlig og tar grep om økonomien.

Det verste man kan gjøre er å ignorere problemene, for ubetalte krav forsvinner ikke av seg – de vokser, og jo mer de får lov å vokse, jo verre blir det å løse dem.

Dessuten kan det til dels være formildende i tingretten å faktisk ha vist velvilje til å forhandle frem en betalingsordning, og ikke minst ha regnskapet i orden.

Kontakt oss

Spør oss gjerne om hva vi kan tilby for dere hva PowerOffice Go angår, hvilke moduler nettopp deres bedrift kan ha nytte av, og på hvilken måte vi kan bidra til å løse de utfordringene som eventuelt kan oppstå. Om ikke akkurat nå, så en gang i fremtiden, og da vil det være en fordel å ligge i forkant og være forberedt, slik at det ikke oppstår noen overraskelser.

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her!