Addero AS

Skattefritt julebord? Dette er reglene

Desember er for mange en travel måned – mat og gaver skal handles inn, og det er tid for det årlige julebordet. Visste du at julebordet kan være skattefritt for bedriften din? Her forteller vi deg hvordan!

Gjelder ikke enkeltpersonforetak uten ansatte

Et julebord er å anse som et velferdstiltak i en bedrift da det har som formål å skape relasjoner mellom de ansatte. Dersom du driver enkeltpersonforetak uten ansatte vil ikke dette være gjeldende for deg, og et eventuelt julebord forblir skattepliktig. Det samme gjelder dersom enkeltpersonforetaket har ektefelle eller annen nær familie som ansatt.

Her forutsettes det altså minst en eller flere ansatte uten familiær tilknytning. Dersom man har flere deltidsansatte skal de til sammen utgjøre (minimum) en full stilling i bedriften.

Alle skal inviteres

Videre stilles det kriterie til at alle ansatte i bedriften skal inviteres på like vilkår. I praksis vil dette si at det ikke vil være mulig å avholde et julebord for noen få utvalgte.

Det stilles også krav til at julebordets kostnad befinner seg innenfor rimelighetens grenser. Dette vil være en vurderingssak for Skatteetaten, og det er ingen offentlige retningslinjer man kan finne veiledning i.

Kan bedriften ha julebordet utenlands?

I praksis kan julebordet avholdes i utlandet, med forutsetning om at kostnaden ikke overskrider det som anses som innen rimelighetens grenser. I enkelte tilfeller kan det hende dette er å foretrekke grunnet prisforskjeller. Det finnes arrangører av julebord på blant annet «Dansebåten», hvor alt fra reise til opphold og mat til underholdning tilrettelegges.

Hva med overnatting, er det innenfor?

Mange bedrifter velger å avholde det årlige julebordet på hotell. Svært mange hoteller opplever økt pågang i julebordsesongen, hvor de tilbyr pakkeløsninger med alt fra transport til overnatting, underholdning og frokost morgenen etter.

Dette er populært av flere årsaker. For det første er alt på et og samme sted, og som bedrift kan du få en samlet faktura på hele arrangementet i etterkant. Videre er det ingen som behøver å kjøre hjem etter endt festlighet, man kan ta elevatoren opp til et hotellrom og legge seg.

I slike tilfeller, vil det også vurderes hvorvidt arrangementet er velferdstiltak.

Skulle du fortsatt være i tvil om årets julebord kan anses som et velferdstiltak kan det være en god ide å drøfte planene rundt dette med regnskapsføreren din, da disse ofte har innsikt og kunnskap om hva som faller innenfor regelverket rundt dette.

Les mer på bloggen vår her.