Kan sykefravær forebygges? - Addero AS

Kan sykefravær forebygges?

De aller fleste bedrifter vil før eller siden oppleve sykemeldte arbeidstakere. Årsakene til dette kan være mange, og spenner over det meste fra psykiske årsaker som vantrivsel og mobbing til fysiske årsaker som skader eller lignende. Dette gjør en arbeidstaker ute av stand til å utføre oppgavene vedkommende er satt til å gjøre på en arbeidsplass. Eller det kan være ordinære tilfeller, som ved for eksempel forskjellige typer sykdom av kortere eller lengre art. Uansett årsak ligger arbeidsgiverens utfordring i å tilrettelegge arbeidsplassen på best mulig måte slik at den sykemeldte snarest mulig kan komme tilbake på jobb igjen, og i å forhindre at situasjonen gjentar seg.

Viktig med forebygging

Som med det meste annet er det alltid fordelaktig å ligge begivenhetene i forkant og forebygge sykefravær på et så tidlig stadium som mulig. Dette kan tidvis være svært vanskelig i forholdsvis unge bedrifter med flere ansatte, men i bedrifter med forholdsvis lang fartstid har det utviklet seg en sunn og naturlig bedriftspolitikk som også ivaretar disse aspektene på en god og hensiktsmessig måte.Det er flere måter å forebygge sykefravær på, alt ettersom hvilken type sykefravær man kan forvente å få på en arbeidsplass. Er det en arbeidsplass med fysisk krevende oppgaver vil det være viktig å tilrettelegge med ergonomiske løsninger som bidrar til at arbeidet lettes, for på den måten å minimere eventuelt sykefravær på grunn av belastning eller andre skade.Er det et stillesittende arbeide som utføres kan det være en god idé å tilrettelegge for lettere fysisk aktivitet i arbeidstiden, slik at arbeiderne ikke får skader på grunn av for lite aktivitet. Mange bedrifter sponser de ansatte med medlemskap i forskjellige treningssentre, eller har forskjellige bedriftsidrettslag som sørger for at de ansatte får rørt på seg.

Det vanskelige arbeidsmiljøet

Når det kommer til psykiske årsaker som for eksempel vantrivsel eller mobbing kan det være betraktelig vanskeligere for en bedrift å forutse hvilke situasjoner som potensielt skal kunne oppstå, og å vite hvordan de skal forebygge nettopp mot dette.Det å oppdage at en ansatt ikke trives er svært vanskelig med mindre personen selv informerer om det, og selv på direkte spørsmål under en medarbeidersamtale vil det hende vedkommende svarer unnvikende, eller rett og slett lyver, fordi det er vanskelig å innrømme. Spesielt overfor en leder. På samme måte kan mobbing være utfordrende å oppdage, av nettopp de samme årsakene.

God tilrettelegging

Hvis det mistenkes at en eller flere medarbeidere mistrives på arbeidsplassen gir dette seg gjerne utslag i arbeidsinnsatsen, og som videre gjenspeiler seg i blant annet humøret hos den ansatte.Det kan være flere måter å løse dette på, blant annet ved å spørre de ansatte om det er noe de savner på arbeidsplassen, eller om de har noen forslag for hvordan man kan skape et bedre arbeidsmiljø. Det kan være helt enkle ting som blomster eller en kaffemaskin i et kontormiljø, eller en radio i et verksted.Kall inn til allmøte eller heng opp en forslagskasse, og vurder seriøst alle forslag som kommer inn. Mange arbeidsplasser praktiserer felles bespisning i pausene, har vinlotteri før helgene, eller arrangerer fellesturer for de ansatte.

Forebygge ordinær sykdom

Selv om mesteparten av sykefraværet nok er både legitimt og naturlig da det er basert på genuine sykdommer som for eksempel forkjølelse eller influensa, kan dette faktisk også forebygges inntil en viss grad. Sørg for å sette frem frukt som for eksempel appelsiner når sesongen nærmer seg om høsten, og ved å sørge for at de ansatte trives og holder seg i form vil dette også påvirke immunsystemet som igjen bidrar til å senke sykefraværet.Alt i alt er det en rekke ting som kan gjøres for å motvirke sykefravær, og den beste løsningen er å gjøre dette i samarbeid med de ansatte. Det finnes en rekke verktøy som kan hjelpe til med denne prosessen, flere av dem utarbeidet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt, og helt gratis å benytte.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår småbedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.

Kundeuttalelser

Har bare lyst til å skryte litt av dere i Addero! Jeg lar meg stadig imponere over hvor raskt jeg får tilbakemelding når jeg kommer med mine spørsmål, og ikke minst hvor utdypende og tydelig dere svarer. Nå senest vedrørende dette med lønn versus utbytte. For meg som er ganske uinnvidd når det gjelder en del regnskapsfaglige saker føles det veldig betryggende å kunne lene meg på deres fagkunnskap og ekspertise. Det sies at gode råd er dyre, men min erfaring som kunde hos dere er at gode og enkle råd ofte kommer uten at jeg en gang ber om det, og det setter hvert fall jeg veldig stor pris på!

Vi føler oss ivaretatt hos Addero og at de følger opp. Alltid lette å få tak og responderer kjapt på epost. Tilbyr gode løsninger!

Vi i Bright skiftet til Addero og systemet Poweroffice i mai i år, og gjorde en bortimot feilfri overgang. I tiden etterpå har vi hatt et hyggelig samarbeid, med oversiktlig og oppdatert oversikt, og hvor det (nesten) er blitt moro med regnskap. Det har det ikke vært før! Vi er veldig fornøyd med Addero.
Addero gir oss god veiledning og finner alltid en løsning. De er raske på å svare og gir oss en økonomisk trygghet.
Vår opplevelse av Addero er at det er folk som vet hva de driver med, personlig service og god oppfølging.
Det å bytte regnskapsfører til Addero er noe av det smarteste jeg har gjort. Profesjonelt, men samtidig med personlig oppfølging på regnskap og rådgivning, med et nettbasert system det er enkelt å forholde seg til. Tusen takk for strålende oppfølging, alltid raskt og effektivt.
Med Addero som leverandør på regnskap, lønn mv, og som en alltid tilgjengelig sparringspartner med fokus på kundens behov, er vi i trygge hender. Vi opplever at Addero tilfører oss som kunde en merverdi som rådgivere, i tillegg til at regnskapet alltid er ajour. Deres valg av fremtidsrettede systemer som er lett tilgjengelige for oss som brukere, gir oss en super match!
Det har vært ren lykke å flytte til Addero, og jeg anbefaler dere til alle.