Omstilling i en virksomhet - Addero AS

Omstilling i en virksomhet

Er det noe man hurtig lærer seg som selvstendig næringsdrivende, så er det å omstille seg. Og gjerne er det slik at jo mindre virksomhet man har, jo flere omstillinger vil man måtte ta, spesielt i en oppstartfase.

Flere utfordringer

Det vil hele tiden være uforutsette ting man plutselig må forholde seg til, være seg alt fra oppdrag som går skeis til budsjetter som sprekker. Begge disse kan møtes på minst to måter; man kan sette seg ned og deprimere over det, eller man kan velge å se på det som en utfordring som skal løses.

Her er det vel ingen tvil om at den siste løsningen nok vil være å foretrekke, for ikke bare er det den mest hensiktsmessige måten å møte en utfordring på, den løser høyst sannsynligvis også problemet – samtidig som man sikkert kan lære noe underveis også.

Praktiske problemer

Gjelder det praktiske utfordringer knyttet direkte til driften av bedriften er det ganske opplagt at de som er best rustet til å møte disse utfordringene er de som til daglig er involvert i det som i utgangspunktet medførte problemet da det gjerne er disse som innehar den nødvendige ekspertisen til nettopp dette.

Skulle det imidlertid være utfordringer knyttet til den mer administrative delen av driften, altså praktiske oppgaver knyttet til det å lede bedriften eller den økonomiske delen i forhold til regnskap og finansiering kan det være helt andre grep som bør tas i betraktning.

Bruk bedriftsrådgiver

Ikke alle ansatte har de nødvendige kunnskapene som kreves for å bidra til denne form for problemløsning, og det er heller ikke alltid at verken de regnskapsansvarlige eller selve ledelsen har det. Da er det viktig å ha støttespillere i form av en utenforstående tredjepart, gjerne i form av en bedriftsrådgiver, som kan tre inn og gjøre vurderinger basert på helt andre erfaringer enn hva man kanskje i utgangspunktet selv vil kunne ha.

Eksempelvis; man driver en mindre produksjonsbedrift, og det budsjetteres med inntekter og utgifter som i de fleste andre virksomheter. Forskjellen er kanskje her at hvis det skulle oppstå store og uventede endringer i verdensmarkedet vil det kunne få betydelige konsekvenser basert på flere faktorer.

En ting er hvis man produserer møbler og kjøper alt man trenger fra lokale leverandører i nærområdet, eller om man produserer tekniske varer hvor mesteparten av komponentene kanskje kommer fra en leverandør i Østen. Spesielt sistnevnte så vi et godt eksempel på da et av verdens største containerskip satte seg fast i Suezkanalen, og mer eller mindre lammet verdenshandelen den tiden det tok å få det løs igjen.

Katastrofale økninger i produksjonskostnadene

En annen, og minst like aktuell ting, er de rene produksjonskostnadene. Som for eksempel strømprisene. De aller fleste bedrifter budsjetterer med kostnader knyttet til energiforbruk, være seg det er til oppvarming og belysning, eller direkte til produksjonslinjen. Mange bruker energikrevende maskiner til produksjonen, og tar vanligvis dette med i budsjetteringen når de beregner de påfølgende årene rent økonomisk. Med utgangspunkt i tidligere kostnader knyttet til samme, men pålagt en forventet økning ut fra tidligere år.

I og med det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva ting vil koste fremover legges det vanligvis inn noen prosenter i «slingringsmonn», så man har noe å gå på dersom det antatte budsjettet må avvikes. Hvilket i og for seg fungerer fint innenfor de ordinære rammene man legger til grunn, men hva hvis strømprisene for eksempel dobler seg? Eller firedobler seg, i forhold til forventet?

Da vil svært mange bedrifter ha et problem som ikke uten videre lar seg løse da utgiftene overstiger inntektene man kan ha på samme, og eneste løsning kan virke som å øke inntektene tilsvarende. Hvilket ikke nødvendigvis er noen god løsning hvis prisnivået på det man produserer er markedsstyrt og ikke uten videre kan endres.

Har du noen spørsmål?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.