Overlat arbeidet til en autorisert regnskapsfører

I motsetning til hva mange tror, så er regnskapsfører ikke en beskyttet tittel, men noe alle faktisk kan påberope seg å være. Hvilket betyr at i utgangspunktet kan alle føre regnskap, men med en del begrensninger alt ut fra hvilken type regnskapsfører man er. Er man en uautorisert regnskapsfører, det vil si en regnskapsfører som ikke tilfredsstiller Finanstilsynets krav til regnskapsfører, kan man ikke føre regnskap for andre enn seg selv og eget firma, men man kan imidlertid være ansatt i et firma og eventuelt arbeide som assistent for en autorisert regnskapsfører som da vil stå ansvarlig.

Godkjenning av Finanstilsynet

Er man derimot en autorisert regnskapsfører, det vil si godkjent av Finanstilsynet, står man fritt til å påta seg føring av regnskap for alle som er interesserte i og finner nytte av å benytte de tjenestene man kan tilby innen dette.

For å bli godkjent av Finanstilsynet og dermed få en autorisasjon er det en del krav som må tilfredsstilles. For det første må man ha en relevant utdannelse innen regnskap. Deretter skal man ha et fast kontorsted i Norge. Postboksadresse holder ikke, og man skal selv være bosatt enten i Norge eller et annet land innen EØS området.

Videre skal man ha såkalt økonomisk vederheftighet, ikke være umyndiggjort, og man skal ha minst to års praksis som regnskapsfører i løpet av de siste fem årene.

Useriøse aktører

Til tross for dette er det likevel mange som påtar seg å føre regnskap for andre, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser dersom det blir oppdaget, eller enda verre, hvis noe skulle bli ført feil. Dessverre viser det seg at mange av de kundene disse useriøse aktørene ofte tiltrekker seg er mindre bedrifter, gjerne enkeltpersonforetak, som feilaktig tror at en autorisert regnskapsfører er dyr og tidkrevende, og noe som kun er nødvendig for større selskaper.

Har man benyttet seg av en uautorisert regnskapsfører, og en selv, en kunde eller en leverandør får bokettersyn, kan man i verste fall risikere at innlevert årsregnskap annulleres, med store dagbøter og skjønnsettelse som resultat. I tillegg til potensielle bøter. Da blir den billige regnskapsføreren man fant på Facebook plutselig svært så kostbar, for ikke å snakke om alt det administrative som må gjøres om igjen.

Derfor skal man alltid velge en autorisert regnskapsfører til regnskapet sitt, med mindre man ønsker å gjøre dette selv. I mange tilfeller kan det være en god løsning så lenge det ikke er for avansert, men selv i disse tilfellene krever det litt av den som bestemmer seg for å gjøre dette på egenhånd. For ikke bare skal man holde seg oppdatert på lover og regler, man må overholde fastsatte frister, og det kan være tidkrevende. Regnskap er ikke en «skippertaksaktivitet», men noe man må gjøre hele tiden for å holde kunnskapene vedlike, og det er fort gjort å gjøre feil man ikke er klar over.

Et eksternt regnskapsfirma

En god løsning på dette kan være at selv om regnskapet er lite, og overkommelig for den virksomheten man driver, kan det likevel være lurt å få hjelp av et eksternt regnskapsfirma som har dette som fulltidsgeskjeft. Et eksempel på dette kan være at man etter beste evne fører bilagene selv, men får en autorisert regnskapsfører til å se over og eventuelt sende inn merverdiavgiftrapportene og årsregnskapet.

Uansett hvilken modell man velger å gå for, kan det i alle tilfeller være smart å kontakte et regnskapsbyrå for å høre hva som tilbys, og til hvilke priser. For det som i utgangspunktet kan virke både overkommelig og rimelig å utføre selv, kan faktisk være betraktelig mer lønnsomt å overlate til de som virkelig kan det. Nemlig en autorisert regnskapsfører.

Har du noen spørsmål?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.