Lønner det seg å bruke nettbaserte tjenester?

Til tross for at dagens samfunn i større og større grad baserer seg på nettbaserte tjenester, hvor både programvaren leveres som en SaaS (Software as a Service) hvor man leier løsninger via nettleser og all lagring er skybasert slik at man ikke behøver å bekymre seg om ting som oppetid, vedlikehold, drift og sikkerhetskopiering, finnes det fortsatt aktører som benytter seg av egne, lokale løsninger, helt uten tilknytning til internett på noen som helst måte.

Kompetanseløft for de ansatte

Årsakene til dette kan være mange, men den vanligste er nok rett og slett at bedriften fortsatt bruker den samme løsningen de i sin tid startet med, lenge før internett ble allemannseie, og har god og solid kompetanse på disse løsningene. Videre er man beskyttet mot trusler som for eksempel ransomware og virus, da all tilgang utenfra er begrenset.

Videre er det nok mange som kvier seg for å ta steget fra en løsning de er fortrolige med til en annen, og ser for seg et forholdsvis kostnadsløft for å kunne gjennomføre dette. Ikke bare vil programvaren koste penger, man må kanskje oppgradere maskinvare, og sist, men ikke minst, man må sørge for et kompetanseløft hos de ansatte som sitter med dette til daglig.

Ulike dataløsninger

Et annet aspekt er at mange bedrifter, spesielt de som har holdt på en stund, har begynt å bruke forskjellige dataløsninger etter hvert som de har kommet på markedet, og på den måten benytter seg av flere uavhengige løsninger som manuelt må oppdateres i forhold til hverandre. Dette kan være man kanskje startet med et enkelt fakturasystem i sin tid, hvor etter man begynte å bruke et regnskapssystem, kanskje et ordresystem, og til sist lagerstyring. At disse er kompatible med hverandre er nok sannsynlig, men de er aldri blitt fullt ut integrerte med hverandre.

Har man så rutiner og en arbeidsflyt som fungerer er man kanskje fornøyd med det, uten egentlig å reflektere over at dette kan effektiviseres betraktelig bare man tar den endelige beslutningen om å skifte ut alt. Kanskje med et system som kan det hele, er bygget opp rundt filosofien om integrasjon, og ikke minst er både nett- og skybasert.

Fordelene med å bruke PowerOffice Go

Blant noen av de mest fremtidsrettede løsningene finner man ikke overraskende PowerOffice Go, som ikke bare integrerer faktura og regnskap, det har også moduler for avdeling og prosjekt, timeregistrering, reiseregninger og lønn.

Dette gjør at man enkelt kan konvertere alle sine data fra de forskjellige løsningene inn i en og samme løsning, hvilket gjør det hele enda mer effektivt enn tidligere, samtidig som man kommer over på en mer moderne og strømlinjeformet plattform. Som ikke bare gjør arbeidet enklere, man slipper manuelle oppdateringer, og vedlikeholdet kan trygt overlates til leverandøren, da disse tross alt kjenner programvaren best og hele tiden utvikler nyere og bedre måter å gjøre tingene på.

Men hva hvis noe skulle skje, eller vi på annen måte skulle komme til å trenge bistand, lurer sikkert mange på, og her er det geniale. I stedet for å kunne alt, har PowerOffice Go etablert et nettverk av partnere med bred erfaring innenfor regnskap og bedriftsrådgivning generelt, slik at alle kan gjøre det de er best på. PowerOffice Go kan utvikle programvare, hvilket er deres spesialfelt, partnerne kan rådgi og bistå ved alle praktiske spørsmål som måtte oppstå, og dere som kunder kan konsentrere dere om å skape verdier i bedriften.

Addero er en slik partner, og innehar både kompetansen og kunnskapen som skal til for å migrere fra de fleste løsninger over til PowerOffice Go på en så smidig og trygg måte som mulig. Kontakt oss gjerne for en samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Har du noen spørsmål?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.