På tide å vurdere en regnskapsfører for bedriften?

På tide å vurdere en regnskapsfører for bedriften?

Mange små og mellomstore bedrifter har som regel prøvd å føre regnskapet for bedriften helt alene. Er man alene og nettopp har startet en bedrift, er det lett å tenke at man kan håndtere regnskapet alene – for man er jo helt alene?
Etterhvert som bedriften vokser, inntekter og utgifter blir større, kan flere kvie seg for å sette seg ned med regnskapet. Det kan være på grunn av manglende kunnskap, eller fordi det er tidkrevende og man mister tid man helst skulle brukt på andre arbeidsoppgaver.

Da er det kanskje på tide å vurdere en regnskapsfører?

Hva er egentlig en regnskapsfører?

En autorisert regnskapsfører er der for å bistå i bedriftens økonomi og regnskap, og kan hjelpe deg med etablering av selskap, bokføring av inntekter og utgifter, skatt og avgift, årsoppgjør, rådgivning til bedriften, utbetaling av lønn, betaling av regninger og opprettholde tidsfrister. Regnskapsføreren hjelper deg med å holde orden på bedriftens økonomi, så du kan fokusere på andre ting.

Kan du gjøre det selv?

Flere er usikre på om det egentlig er et behov for å hente inn en regnskapsfører. Det er noen som foretrekker å ha all kontroll selv. Men, på grunn av manglende kunnskap vet de kanskje ikke hva som skal inkluderes, eller hvordan de skal gå frem.

Skal du gjøre det selv, er det viktig at du sørger for at alle dine regnskapsopplysninger blir bokført riktig. Små foretak har ikke såkalt revisjonsplikt, men det er uansett viktig å føre regnskapet for bedriften riktig. De fleste virksomheter er bokføringspliktige, som betyr at man må følge reglene for bokføring om du ønsker å føre regnskapet selv. Om virksomheten din for eksempel er MVA-pliktig må du sende inn MVA-melding annenhver måned.

Mange har troen på at de fikser alt dette helt alene, men de ender opp med å gå til en regnskapsfører i siste liten. Om disse oppgavene virker overveldende allerede nå, er det lurt å engasjere en autorisert regnskapsfører før det er for sent.

Du ikke gi fra deg hele regnskapet til en regnskapsfører. Om du ønsker, kan du gjøre noe av regnskapet selv, så kan regnskapsføreren hjelpe deg med det som blir komplisert.

Hvilke fordeler får jeg med en regnskapsfører?

Det er mange fordeler med å engasjere en regnskapsfører, men vi kan nevne fire:

1. Den mest åpenbare fordelen med en regnskapsfører er at du får mer tid å bruke på det du kan best – å drive virksomheten din. Ved å bruke en autorisert regnskapsfører kan du være trygg på at regnskapet blir utført riktig, til rett tidsfrist.

2. Regnskapsføreren din kontrollerer alle fakturaer og bilag før de føres inn i regnskapet. Regnskapet er viktig for utarbeidelsen av merverdiavgiftsoppgaver og næringsoppgaven til bedriften, og det er derfor svært viktig at alt er korrekt før de sendes til Skatteetaten.

3. Regnskapsføreren din kan være din sparringspartner! Siden regnskapsføreren har mye erfaring og kompetanse om økonomistyring kan regnskapsføreren gi råd og tips til hvordan dere kan optimalisere virksomheten, og bistå med å identifisere områder og prosesser hvor virksomheten din kan utvikle og forbedre seg.

4. Du vil alltid være oppdatert! I regnskapsbransjen kan det fra tid til annen komme større og mindre endringer i lovverket. En autorisert regnskapsfører vil sørge for at du er oppdatert til enhver tid.

Er bedriften din på utkikk etter en autorisert regnskapsfører?

Mange småbedriftseiere er for lite opptatt av tallenes tale. Dine tall kan derfor skjule en bedre vei! Addero AS er din sparringspartner for din lille eller mellomstore bedrift. Vi tilbyr tjenester innen regnskap og rådgivning, og vil hjelpe bedriften deres med å oppnå merverdi!

Kontakt oss i dag, så skal vi sammen få virksomheten deres til å ta ut sitt potensiale og oppnå lønnsom drift.