PowerOffice Go - en modulbasert løsning - Addero AS Fredrikstad

PowerOffice Go – en modulbasert løsning

Enhver som driver virksomhet i dag velger som oftest også å benytte seg av teknologiske hjelpemidler. Både til selve driften, og ikke minst til det administrative. Er du håndverker bruker du verktøy og hjelpemidler ut fra hvilket yrket du er i, være seg snekker som bruker hammer og sag eller kanskje bilmekaniker, som bruker en helt annen type verktøy igjen. Her er mulighetene mange, og hver enkelt velger nettopp det verktøyet som passe hver enkelt bransje best, og som kan hjelpe til med de oppgavene hver enkelt blir satt til å løse.

Regnskapssystem

Det er imidlertid en ting alle disse har til felles, helt uavhengig av hvilken bransje du opererer innen, og det er at du må ha en viss form for administrasjon. Ønsker du betalt for de tjenestene du utfører må du ha en eller annen form for betalingstjeneste og blant de mest brukte i Norge i dag er mulighetene for å motta kontanter ved hjelp av et kassaapparat, du kan motta forskjellige former for digital betaling som for eksempel Vipps eller via bankterminal, eller du kan sende faktura.

Uavhengig av hvilken løsning du velger forutsetter dette et system som kan administrere dette, og for mange vil et regnskapssystem med integrert ordre- og faktura være et naturlig valg, i og med at dette håndterer hele prosessen, fra selve bestillingen til fakturering, og registrering som betalt.

PowerOffice Go

PowerOffice Go er et slikt system, og selv om bransjene er forskjellige, vil alltid en slik modulbasert løsning kunne tilpasses hver enkelt, slik at du ikke ender opp med en løsning som enten ikke er tilstrekkelig, eller har alt for mye integrert så du betaler for mye i forhold til hva du egentlig har behov for.

Dessuten vil en slik løsning gjerne ha et solid apparat bak seg, da det er under kontinuerlig utvikling og tilpasses det til enhver tid gjeldene regelverk, både hva regnskapsføring og fakturering angår. Det kan også velges løsninger med lønnsmoduler, timeregistrering, lagerstyring, ja kort sagt, alt du kan tenke deg å ha bruk for i nettopp din bransje. En time er en time enten du er snekker eller mekaniker, og lagerstyringen tilpasses enkelt ved import av lagerbeholdning eller produkter alt ettersom hvordan du ønsker å gjøre det.

En annen fordel med en slik løsning er at de i de aller fleste tilfeller leveres som en tjeneste på internett, slik at du ikke behøver å bruke egne ressurser verken på drift eller vedlikehold, da dette gjerne ivaretas av tjenesteleverandøren. Mange systemer er også tilpasset bruk av ekstern regnskapsfører eller revisor, slik at du egentlig ikke behøver å lære deg annet enn å registrere ordre og fakturere, og så vil resten gå av seg selv. Har bedriftens eksterne regnskapsfører tilgang til systemet vil det være svært besparende både tidsmessig og økonomisk, da denne kan logge seg inn og utføre rutinemessige oppgaver, som for eksempel registrering av merverdiavgiften i Altinn, når det er tid for det. Hvilket betyr at du som bedrift kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din, og heller skape verdier innen noe du faktisk kan, fremfor å benytte tiden din til rene administrative oppgaver som i utgangspunktet burde være en trivialitet, men for mange kan fremstå som komplisert og kjedelig da dette ikke er noe du verken har utdannelse til, eller overskudd til i en ellers travel hverdag.

Derfor er det viktig å få på plass gode løsninger allerede fra starten av, og gjerne i samarbeid med en erfaren regnskapsfører, eller et regnskapsfirma, som har både bred erfaring og gode kunnskaper i hva som tilbys, og som kan bistå ved eventuelle spørsmål underveis i prosessen!

Kontakt oss

Spør oss gjerne om hva vi kan tilby for dere hva PowerOffice Go angår, hvilke moduler nettopp deres bedrift kan ha nytte av, og på hvilken måte vi kan bidra til å løse de utfordringene som eventuelt kan oppstå. Om ikke akkurat nå, så en gang i fremtiden, og da vil det være en fordel å ligge i forkant og være forberedt, slik at det ikke oppstår noen overraskelser.

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her!