Skal du ansette ferievikarer?

Vi nærmer oss sommer og ferietid, men i motsetning til tidligere tider da samfunnet mer eller mindre stengte helt ned i sommermånedene, holder de fleste bedriftene hjulene i gang og det er «business as usual». Dette kan by på visse utfordringer i forhold til bemanning, noe mange foretrekker å løse ved hjelp av ferievikarer.

Hva er en ferievikar?

En ferievikar er kort fortalt en person som ansettes for å dekke et midlertidig behov i forbindelse med en bedrifts ferieavvikling. Et ferievikariat kan være av kortere og lengre varighet, og har en bedrift forskjøvet ferieavvikling for de ansatte, er det ingenting i veien for at en ferievikar kan steppe inn og erstatte disse over et lengre tidsrom, under forutsetning av at vedkommende har de rette kvalifikasjonene.

Typisk blir ferievikarer ofte brukt til lettere oppgaver som ikke krever inngående kunnskap eller opplæring, og i mange tilfeller er dette innfallsporten til arbeidslivet for mange ungdommer som ansettes som ferievikarer gjennom hele skoleferien.

Fordeler og ulemper

Det er mange fordeler med bruk av ferievikarer, men også noen ulemper. I utgangspunktet er en ferievikar å anse som fast ansatt og underlagt det samme regelverket som alle andre, bare med lovlig tidsbegrenset ansettelse. En ferievikar har lovbestemt rett på en arbeidskontrakt som inkluderer alt fra arbeidstid til lønn, og de er også underlagt bestemmelser om både HMS og Arbeidsmiljø og har krav til både overtidsbetaling og feriepenger etter det til enhver tid gjeldende regelverket.

Blant fordelene finner man at ferievikarer dekker et midlertidig behov i forbindelse med ferieavviklingen i en bedrift. Dette gjør at de fast ansatte i en virksomhet kan avvikle ferie uten at det påvirker driften nevneverdig.

Når det kommer til ulemper dreier det seg stort sett om manglende kunnskaper eller forståelse for oppgavene som skal utføres, og det må et minimum av opplæring til. Det er heller ikke alle oppgaver en ferievikar kan utføre, dersom vedkommende ikke tilfredsstiller de kravene som stilles. Dette kan være lagerarbeid, hvor vikaren ikke innehar kompetansebevis for truck, eller for eksempel ikke behersker bedriftens datasystemer.

Gjenbruk av ferievikarer

Har man mulighet til det, og man kommer godt overens med den ferievikaren man har ansatt, kan det være en god idé å gjøre avtale med vedkommende om eventuelt å komme tilbake til neste år. Er ferievikaren for eksempel student som ønsker erfaring og å tjene noen kroner i sin egen ferie, er det ikke utenkelig at det kan la seg gjøre.

Fordelen med en slik ordning er at ferievikaren får et mer solid grunnlag for å utføre de oppgavene vedkommende skal utføre, og at man som bedrift slipper å begynne helt forfra hva opplæring angår. Dessuten vil ferievikaren få et fordelaktig punkt på sin CV ved senere jobbsøking.
Mange bedrifter har en pool av ferievikarer de benytter seg av både ved ferieavvikling og eventuell sykdom i bedriften, og har god kjennskap til dem de engasjerer.

Forpliktelser

På den annen side følger det også med en del forpliktelser ved å være ferievikar, og lovverket går begge veier. Det er ikke bare bedriften som skal oppfylle sine forpliktelser, ferievikaren må også gjøre sitt for å bidra til at arbeidsforholdet forløper så smidig som mulig, og mest mulig til gavn for bedriften. Akkurat som om man skulle være fast ansatt på ubestemt tid.

Er man i tvil om hvilke betingelser som til enhver tid gjelder for ferievikarer, både som ansatt ferievikar og oppdragsgiver, finnes det en rekke oppslagsverk man kan rådføre seg med. Både på internett og skriftlig, og flere bedriftsrådgivere kan levere tilnærmet ferdige «pakkeløsninger» med kontrakter, avtaler og henvisninger til lovverket, hvor alt er forberedt for begge parter og alt de behøver er å lese gjennom og signere.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår småbedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.

Kundeuttalelser

Har bare lyst til å skryte litt av dere i Addero! Jeg lar meg stadig imponere over hvor raskt jeg får tilbakemelding når jeg kommer med mine spørsmål, og ikke minst hvor utdypende og tydelig dere svarer. Nå senest vedrørende dette med lønn versus utbytte. For meg som er ganske uinnvidd når det gjelder en del regnskapsfaglige saker føles det veldig betryggende å kunne lene meg på deres fagkunnskap og ekspertise. Det sies at gode råd er dyre, men min erfaring som kunde hos dere er at gode og enkle råd ofte kommer uten at jeg en gang ber om det, og det setter hvert fall jeg veldig stor pris på!

Vi føler oss ivaretatt hos Addero og at de følger opp. Alltid lette å få tak og responderer kjapt på epost. Tilbyr gode løsninger!

Vi i Bright skiftet til Addero og systemet Poweroffice i mai i år, og gjorde en bortimot feilfri overgang. I tiden etterpå har vi hatt et hyggelig samarbeid, med oversiktlig og oppdatert oversikt, og hvor det (nesten) er blitt moro med regnskap. Det har det ikke vært før! Vi er veldig fornøyd med Addero.
Addero gir oss god veiledning og finner alltid en løsning. De er raske på å svare og gir oss en økonomisk trygghet.
Vår opplevelse av Addero er at det er folk som vet hva de driver med, personlig service og god oppfølging.
Det å bytte regnskapsfører til Addero er noe av det smarteste jeg har gjort. Profesjonelt, men samtidig med personlig oppfølging på regnskap og rådgivning, med et nettbasert system det er enkelt å forholde seg til. Tusen takk for strålende oppfølging, alltid raskt og effektivt.
Med Addero som leverandør på regnskap, lønn mv, og som en alltid tilgjengelig sparringspartner med fokus på kundens behov, er vi i trygge hender. Vi opplever at Addero tilfører oss som kunde en merverdi som rådgivere, i tillegg til at regnskapet alltid er ajour. Deres valg av fremtidsrettede systemer som er lett tilgjengelige for oss som brukere, gir oss en super match!
Det har vært ren lykke å flytte til Addero, og jeg anbefaler dere til alle.