Du får en forretningsidé – hva nå? - Addero AS

Du får en forretningsidé – hva nå?

Vi får alle gode forretningsideer iblant, og noen ganger synes man idéen er så god at den også fortjener en sjanse til å prøves ut i praksis. Men uansett hvor god en forretningside nå en gang høres ut til å være, er det en del ting man bør få på plass før den eventuelt settes ut i livet.

For det første bør man sette seg ned og lage to lister. En med en oversikt over alt som kan gå bra, og en over alt som kan gå galt. For en ting er å fokusere på alt det positive, men det er minst like viktig å fokusere på det negative, da det ofte er her de største overraskelsene viser seg å dukke opp.

Lag forretningsplan

Videre bør det utarbeides en detaljert forretningsplan som beskriver selve forretningsidéen, hvilket produkt eller tjenester man ønsker å tilby, hva markedet er, hvordan det skal gjennomføres, og sist men ikke minst, en budsjettplan.

Budsjett er viktig

Mange gode idéer er strandet allerede på budsjettnivået, ene og alene fordi den avslører eventuelle svakheter i den økonomiske planen. Dette budsjettet må inneholde alt fra råvarepriser, produksjonskostnader, markedsføring til netto avanse etter salg, samtidig som det må legges en plan for finansiering, hvilket kapitalbehov man har, hva koster gjennomføringen, og ikke minst, hva er forventet overskudd.

De færreste går med overskudd allerede fra oppstart, så det er viktig å være realistisk når budsjettplanen utarbeides, og sett gjerne opp en plan for de fem første årene. Tenker man stort, altså å sette i verk en virksomhet med flere ansatte, bør man lage en tiårsplan slik at man ser hvorvidt det man planlegger er realistisk på sikt.

Hvilken forretningsmodell?

Samtidig som man utarbeider en god forretningsplan er det nå også svært vanlig at man lager en forretningsmodell som forteller hvordan organisasjonen man planlegger å starte skal følge forretningsplanen. Dette høres kanskje ut som smør på flesk, men der forretningsplanen er ment å ta høyde for alt som kan skje og ikke skje i selve prosessen med etableringen, er en forretningsmodell mer rettet på hvordan bedriften skal skape de verdier i henhold til budsjettene.

I tillegg til det rent økonomiske kommer også det sosiale. Hvilken forretningsstrategi legges til grunn for virksomheten og hvordan skal organisasjonen være strukturert? Skal det være inaktive eiere, eller skal det være en flat og demokratisk base uten direktør, mellomledere og andre funksjonærer?

I svært mange tilfeller skapes en bedrift i utgangspunktet som en mindre virksomhet med bare en eller noen få ansatte, og da behøver man ingen avansert forretningsmodell med et fastsatt ledelseshierarki, men jo bedre forberedt man er, jo bedre vil man kunne håndtere alle de trivialiteter som kan oppstå.

Be om bistand

Nå finnes det mange svært gode maler på både forretningsplan og forretningsmodeller på internett, også på myndighetenes hjemmesider, men ønsker man å være grundig, og kanskje også ha et nøytralt syn på prosjektet, anbefales det ofte å involvere en tredjepart som kan se objektivt på idéen samtidig som det også kan rettes et kritisk blikk mot eventuelle svakheter i planleggingen. Ikke nødvendigvis fordi det ikke er gjennomførbart, men simpelthen fordi en utenforstående kan se ting man selv blir blendet av i prosessen.

En slik part kan være en bedriftsrådgiver eller en regnskapsfører som har bred erfaring innen drift og rådgivning innen flere forskjellige bransjer, samtidig som de også har innsikt i hvordan tilsvarende bedrifter har klart seg tidligere. De kjenner fordelene og ulempene ved å gi seg i kast med gründervirksomheter, og kan lett se hvorvidt en idé er liv laga, eller om bør revideres eller endres før en eventuell oppstart. Addero kan bistå!

Les mer om hva Addero kan bistå med her.

Har du noen spørsmål?

Addero AS bistår små og mellomstore bedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.