Bildet viser ansatte rundt et bord

Hvorfor velge et mellomstort regnskapsbyrå?

Regnskapsføring er en kritisk del av enhver virksomhet, og kvaliteten på denne tjenesten kan ha stor innvirkning på bedriftens økonomiske helse og overholdelse av regelverk. For mange små og mellomstore bedrifter står valget mellom intern håndtering av regnskap eller å sette det ut til en ekstern leverandør. Her vil vi argumentere for hvorfor det kan være fordelaktig å velge det siste alternativet. Vi vil også argumentere ut fra fordelene med å velge et mellomstort regnskapsbyrå.

Tilgang til viktig regnskapskompetanse

Eksterne, statsautoriserte regnskapsførere er utdannede fagfolk som er oppdatert med de nyeste regnskapsstandarder, skattelover og økonomiske forskrifter. De kan sørge for at selskapets regnskap er utarbeidet og presentert korrekt. For en mindre intern regnskaps- og økonomiavdeling er det krevende å holde seg ajour på alle relevante felt.

Ekstern bistand kan være tidsbesparende

I mange små og mellomstore bedrifter er det knapphet på administrative ressurser. Ved å sette ut regnskapsfunksjoner kan ledelsen sette søkelys på kjernevirksomheten, noe som kan føre til bedre driftseffektivitet og vekst.

Regnskapsutsetting er også ofte mer kostnadseffektivt

Selv om det kan virke som en god idé å ansette en intern regnskapsfører, kommer det en del ekstra kostnader i tillegg til lønn, pensjon, forsikringer og arbeidsgiveravgift. Du betaler ikke for ferie, sykefravær, utdanning eller administrativ tid for en ekstern regnskapsfører. Eksterne regnskapsførere kan tilby sine tjenester til en fast avgift eller variabel kostnad, noe som mulig kan føre til kostnadsbesparelser. I tillegg får du bistand av en kompetent ressurs som kan konsentrere seg fullt og helt om regnskapet – det gir høy produktivitet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Se bedriften din fra et objektivt synspunkt

En ekstern regnskapsfører gir et friskt, upartisk perspektiv på den økonomiske helsen til virksomheten. Deres uavhengighet kan føre til objektive anbefalinger og innsikt.

Bedre skalerbarhet med ekstern regnskapsfører

Etter hvert som bedriften din vokser, kan regnskapsbehovene bli mer komplekse og kapasitetskrevende. Eksterne regnskapsfirmaer kan skalere sine tjenester. For din bedrift så er det ikke like lett å skalere. Om ditt behov skulle være 1,75 årsverk, så er det krevende å imøtekomme. Velger du å ansette en ekstra regnskapsmedarbeider, vil du kunne ha overkapasitet i en periode,. Velger å la være å ansette, kan du risikere at din regnskapsmedarbeider blir overarbeidet, samt at viktige oppgaver ikke løses eller løses med lavere presisjonsgrad. Det er ikke lett å finne kompetent arbeidskraft som vil jobbe i deltidsstillinger tilpasset ditt behov.

Skatteoptimalisering blir enklere

En ekstern regnskapsfører har kunnskap om skatt og kan hjelpe mindre bedrifter å dra nytte av skatteinsentiver, fradrag og kreditter, sikre overholdelse og minimere skatteforpliktelser. Skatt er et komplekst område som krever spisskompetanse. Det er det få SMB som har anledning til å ha i eget hus.

Feilreduksjon

En ekstern regnskapsfører kan redusere risikoen for feil, som kan være kostbare i form av bøter eller potensiell skade på selskapets omdømme.

Tilgang til avanserte verktøy

Et moderne regnskapsbyrå benytter markedets ledende digitale verktøy som PowerOffice og Power BI. I tillegg vet en dyktig regnskapsfører hvordan verktøyene kan benyttes effektivt for din bedrift. Ikke for et stor virksomhet med mange administrative ressurser. Verktøyene kan være dyre for en SMB å anskaffe uavhengig, men ved å ansette en ekstern regnskapsfører kan virksomheten dra nytte av disse avanserte verktøyene uten å pådra seg alle kostnadene. En ting er lisenskostnader, en annen ting er kostnader til å opparbeide og ajourholde bruker- og superbrukerkompetanse.

Økonomisk prognoser og råd

Utover grunnleggende regnskaps-, bokførings- og skattetjenester, kan eksterne regnskapsførere tilby verdifull innsikt i økonomisk planlegging, budsjettering og prognoser. Dette kan støtte ledelsen i selskapets utvikling og vekst.

Risikostyring

Med sin ekspertise kan eksterne regnskapsførere hjelpe SMBer med å identifisere mulige økonomiske risikoer og foreslå tiltak for å redusere dem.

Overholdelse av regelverk

Regnskapsførere holder seg oppdatert med de siste endringene i økonomiske forskrifter. De kan sikre at SMBs økonomiske praksis er i samsvar med gjeldende lover, og reduserer risikoen for juridiske konsekvenser.

Nettverksmuligheter

Etablerte regnskapsfirmaer kan introdusere din virksomhet for et nettverk av kunder, mulige investorer eller andre forretningskontakter som kan være fordelaktige for lønnsom vekst og bedriftsutvikling.

Trygghet – sove bedre om natta

Å vite at en profesjonell håndterer de økonomiske aspektene kan redusere stress for bedriftseiere og forsikre styret og andre interessenter om selskapets økonomiske integritet.

Større fleksibilitet i et mellomstort regnskapsbyrå

Ofte kan mellomstore regnskapsbyråer være mer tilpasset kundens behov enn større firmaer. Beslutningsprosessene deres kan være raskere uten byråkratiet som kan finnes i større selskaper.

Personlig service med tilstrekkelig antall ressurser

Veldrevne, mellomstore regnskapsbyråer har valgt ut en kundemasse som de har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med. Det er en god match mellom kompetanse- og kapasitetsbehov. Dette betyr at du kan forvente en skreddersydd tjeneste samtidig som du drar nytte av den bredere ekspertisen og verktøyene som kan være tilgjengelige.

Direkte tilgang til erfaren ekspertise

I motsetning til store firmaer, hvor du kanskje primært har å gjøre med yngre ansatte, vil du i et mellomstort firma ofte ha mer direkte tilgang til partnere eller seniorressurser med inngående kjennskap til din virksomhet.

Selv om det er mange fordeler ved å ansette en ekstern regnskapsfører, er det også viktig du som leder tenker gjennom dine spesifikke behov. Du er avhengig i å skape en god kjemi med den eksterne regnskapsføreren. Du må bidra til å spille denne god – det er like viktig som for dine ansatte. Husk at den eksterne regnskapsføreren ikke er fysisk hos deg 7,5 timer hver dag. Informasjon som nærmest automatisk tilflyter dine kolleger gjennom kaffemaskinprat, lunsjer, allmøter, prosjektmøter, kundemøter, m.m er ikke lett å fange opp for den eksterne. Tenk derfor grundig gjennom hvilken informasjon som er nyttig å få (og ikke minst hvordan) for regnskapsføreren.

Det er også viktig å påpeke at valg av eksterne regnskapsfører ikke er en binær beslutning. Mange bedrifter kan ha hybride modeller hvor du har din interne regnskapsmedarbeider. Den eksterne regnskapsføreren kan i slike tilfeller bistå din regnskapsmedarbeider med faste, løpende oppgaver eller i perioder med manglende kapasitet.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Kontakt oss her! Ekstra hyggelig er det med et besøk hos oss på Hydrogenfabrikken. Vi garanterer en god opplevelse.