Espen Elvestad

Intervju med vår nye medarbeider, Espen Elvestad

Siden sommeren har vi fått forsterket mannskapet vårt. Espen Elvestad har startet opp hos oss. Espen er en erfaren regnskapsfører med variert bakgrunn. Han har blant annet drevet eget firma, og kjenner godt til utfordringene i å sitte på kundesiden. Bli bedre kjent med Espen i dette intervjuet.

Hvilken rolle skal du ha i Addero?

I Addero skal jeg jobbe som oppdragsansvarlig statsautorisert regnskapsfører. Det innebærer at jeg er kundens hovedkontaktperson og jeg er ansvarlig for de tjenestene Addero leverer til kunden, selv om noen av tjenestene skulle leveres av en av mine hyggelige og meget kompetente kolleger. I den rollen forsøker jeg også å se hva vi kan tilføre kunden av merverdi utover det vi har avtalt. Vi sitter tett på kundene og med vår lange erfaring, så ser vi ofte raskere enn kunden selv signaler som det er verdt å analysere nærmere. Det er ikke alltid Addero kan levere de ekstra tjenestene, men da tipser vi kunden om kompetente leverandører vi kjenner til gjennom vårt nettverk. På denne måten håper vi kundene vil erfare at Addero er mer enn en tradisjonell regnskapsfører. Vi tenker også på helheten hos våre kunder og hvordan et korrekt regnskap dannet utgangspunktet for kontroll med bedriftens økonomiske helsetilstand.  

Hvordan vil kundene merke at du har startet i Addero?

Kundene vil merke at jeg er engasjert og «på ballen». Jeg er opptatt av gode relasjoner hvor kunden får hjelp med oppgaver/utfordringer tilknyttet sin virksomhet. De vil også merke at jeg vil komme med forslag til endringer i rutiner/arbeidsflyt osv. som kan gjøre arbeidshverdagen enklere.

Hva har du gjort tidligere i din karriere?

Jeg startet i regnskapsselskapet til min far, etter økonomistudier i Halden. Jeg ble autorisert regnskapsfører i 2003. Fire år senere overtok jeg som daglig leder.  Vi solgte selskapet i 2010, og jeg begynte som administrasjonsleder hos Teknomed AS i 2013. Stillingen innebar personalansvar, administrasjons- og økonomiansvar. Så jeg kjenner også godt til hvordan det er å sitte med økonomiansvar på kundesiden.

Etter noen år på kundesiden, fant jeg ut at jeg ville skifte over til leverandørsiden igjen. Jeg etablerte Elvestad Økonomi & Rådgivning i 2016 og drev dette frem til 30.06.2020. Kundeporteføljen ble da solgt til HK Regnskap Sandefjord AS hvor jeg fortsatte som oppdragsansvarlig regnskapsfører for samme portefølje fram til jeg altså valgte å bli en del av Addero-teamet.

Hva gjorde at du valgte å starte i Addero?

Det var i hovedsak tre faktorer: For det første fikk jeg et veldig godt førsteinntrykk av Torfinn og Oddvar. Det er helt avgjørende når eierne også er aktive ledere i selskapet. Med 10 årsverk (hittil), så sitter vi tett på hverandre og vi må ha god kjemi. Dernest, vil jeg nevne antall ansatte med erfaring i selskapet. Vi er det jeg vil kalle et mellomstort, kjedeuavhengig regnskapsbyrå hvor vi har betydelig erfaring fra mange ulike bransjer, selskaper og prosesser med varierende kompleksitet og utfordringer. Dette teamet kompletterer hverandre utrolig godt. Den tredje faktoren er teknologi, og da vil jeg trekke fram vår strategiske satsing på PowerOfficeGo. Dette er et meget moderne og brukervennlig regnskapssystem som effektiviserer og forenkler hverdagen til oss som regnskapsførere – enten det er på kunde- eller leverandørsiden.

Hva er det som gjør regnskapsbransjen interessant for deg?

Vi får muligheten til å jobbe med ulike relasjoner og forskjellige bransjer/problemstillinger. Det er variasjon i arbeidsoppgaver og vi har en fleksibel arbeidsdag. Vi er også påvirket av ny teknologi, og det skjer stadig forbedringer på programvaresiden.

Hvordan holder du deg oppdatert på trender som påvirker din rolle?

Jeg følger med i nyhetsbildet. Jeg følger jo litt ekstra med på utviklingen innen de bransjene som vi jobber mest med, og ikke minst utviklingen hos den enkelte kunde. Ellers så er det en rekke relevante kurs som tilbys oss. Jeg har relasjoner til bransjekolleger, og gjennom mitt nettverk så får jeg med meg mye av det som påvirker oss i tiden fremover.

Kan du gi tre grunner til at kunder skal velge et samarbeid med oss?

Her kan jeg kopiere de tre faktorene som gjorde at jeg ønsket å starte her, men kanskje med litt andre ord. En erfaren, kompetent og engasjert ledelse, meget brukervennlig og moderne system (PowerOfficeGo), samt bred og variert fagkompetanse. 

Hvilke interesser har du utenom jobben?

Jeg bruker fritiden sammen med familie og venner, og er glad i friluftsliv og fiske. Noe trening blir det også tid til i tillegg til at jeg akkurat har børstet støv av badminton-racketene. 

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Kontakt oss her! Ekstra hyggelig er det med et besøk hos oss på Hydrogenfabrikken. Vi garanterer en god opplevelse.