Ikke økning i konkurser tross korona

Det å starte og drive en virksomhet i dag kan virke vanskeligere enn for bare noen få år siden, men er det virkelig slik? Analyseselskapet Bisnode har nettopp sluppet en oversikt som viser at selv om hele 4090 bedrifter gikk konkurs i 2020, og 1377 ble tvangs avviklet, er det likevel en nedgang på hele 12,8% sammenlignet med 2019. Til sammenligning har nabolandet Danmark hatt en tilsvarende nedgang på 33,3% og Sverige en oppgang på knappe 4,1% i samme periode.
Det er nærliggende å anta at myndighetenes støtte til små og mellomstore bedrifter kan ha hatt en påvirkende kraft på disse tallene, men mye tyder også på at det også tenkes annerledes rent bedriftsøkonomisk.

Økning i juridiske og regnskapsmessige ytelser

Samtidig viser omsetningsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at det har vært en økning innen spesielt juridisk og regnskapsmessige ytelser, opptil 9,8% (ujustert 4. kvartal 2020), hvilket kan tyde på at stadig flere bedrifter også velger å henvende seg til eksterne aktører for å få hjelp til å drifte virksomheten.

Begrunnelsen for dette kan selvfølgelig være at flere bedrifter sliter, og da særlig enkeltpersonforetak innen tjenesteytende virksomhet, men også at flere firmaer går bra, slik at de ikke lenger ønsker å utføre enkelte oppgaver som for eksempel regnskapsføring selv. Dette er en naturlig del av den daglige driften å sette bort da en ekstern regnskapsfører innehar all den nødvendige kunnskapen for å gjøre dette. Videre kan også en ekstern regnskapsfører rådgi i forhold til investeringer, samt bidra med å legge en driftsplan for hvilke tiltak bedriften bør gjøre med tanke på eventuelt å ytterlig redusere utgiftene dersom koronakrisen skulle fortsette et stykke inn i fremtiden.

Nyetablert uten administrasjon

På den annen side skal man heller ikke se bort fra at den utstrakte bruken av disse tjenestene kan ha en sammenheng med at flere etablerer nye bedrifter som en direkte følge av permitteringer eller oppsigelser fra de stillingene de allerede innehar. Mange store bedrifter har tydelig nedgang i antall oppdrag og må ty til oppsigelser for å holde utgiftsnivået nede, hvilket frigir en mengde arbeidskraft innen forskjellige fagområder hvor de oppsagte eller permitterte arbeiderne ser sitt snitt til å forsøke seg på egenhånd. De innehar all nødvendig praktisk kunnskap for å kunne tilby tjenester innen det fagfeltet de opererer i, men mangler kanskje den administrative viten.

I stedet for å bruke tid på å selv sette seg inn i dette, kan det være økonomisk fordelaktig å rett og slett innhente denne kompetansen andre steder fra og heller konsentrere seg om bedriftens kjernedrift.

Kostnader versus inntekter

Selv om mange kun ser på kostnadene ved å sette bort administrative oppgaver bør man også kalkulere litt på hva man få tilbake for dette. For det første vil for eksempel et autorisert regnskapsbyrå ganske sikkert kunne utføre de regnskapsmessige oppgavene betraktelig hurtigere enn hva man selv kan, og sikkert også bedre. Regnskap er et fag, og selv om det i dag finnes en mengde løsninger som gjør regnskapsføring både enklere og rimeligere krever det stadig et minimum av kunnskap rundt dette – og man skal fortsatt sette av tid til å gjøre det.

Den tiden man da bruker på selv helt enkle oppgaver vil ofte strekke seg ut over den tiden det vil ta å tjene inn det det ville koste å la noen andre ta seg av det. Eksempelvis, hvis en oppgave tar én time å utføre på egenhånd, kan et regnskapsbyrå sannsynligvis gjøre det på halve tiden. Hvis man da har samme timelønn som regnskapsbyrået krever, vil man hurtig oppdage at det er mer kostnadseffektivt å delegere denne delen av driften til noen andre.

Det samme ser man ved andre administrative oppgaver, og det blir stadig mer vanlig å sette bort alt fra telefontjenester til sekretæroppgaver, hvor små og mellomstore bedrifter kun betaler for den faktiske tiden de bruker tjenestene. Hvilket, kostnaden til tross, kan gi store besparelser i den andre enden.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Addero AS bistår småbedrifter som er ute etter resultatforbedringer, forenklinger og vekst. Da er det viktig med et solid ført regnskap, og det kan vi hjelpe deg med. Vi ivaretar og analyserer ditt behov på best mulig måte, og har fokus på å være en god sparringspartner.

Vi benytter oss av digitale og skybaserte verktøy, så vi har ingen begrensninger på hvor du sitter i landet. Vi har bevilling fra Finanstilsynet, er medlem av Regnskap Norge og er underlagt strenge bransjekrav og kontroll. Dette sikrer trygghet og kvalitet for deg som kunde.

Vurderer du å engasjere et eksternt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Fortell oss om dine behov og ønsker, så finner vi en løsning sammen. Kontakt oss her.

Kundeuttalelser

Har bare lyst til å skryte litt av dere i Addero! Jeg lar meg stadig imponere over hvor raskt jeg får tilbakemelding når jeg kommer med mine spørsmål, og ikke minst hvor utdypende og tydelig dere svarer. Nå senest vedrørende dette med lønn versus utbytte. For meg som er ganske uinnvidd når det gjelder en del regnskapsfaglige saker føles det veldig betryggende å kunne lene meg på deres fagkunnskap og ekspertise. Det sies at gode råd er dyre, men min erfaring som kunde hos dere er at gode og enkle råd ofte kommer uten at jeg en gang ber om det, og det setter hvert fall jeg veldig stor pris på!

Vi føler oss ivaretatt hos Addero og at de følger opp. Alltid lette å få tak og responderer kjapt på epost. Tilbyr gode løsninger!

Vi i Bright skiftet til Addero og systemet Poweroffice i mai i år, og gjorde en bortimot feilfri overgang. I tiden etterpå har vi hatt et hyggelig samarbeid, med oversiktlig og oppdatert oversikt, og hvor det (nesten) er blitt moro med regnskap. Det har det ikke vært før! Vi er veldig fornøyd med Addero.
Addero gir oss god veiledning og finner alltid en løsning. De er raske på å svare og gir oss en økonomisk trygghet.
Vår opplevelse av Addero er at det er folk som vet hva de driver med, personlig service og god oppfølging.
Det å bytte regnskapsfører til Addero er noe av det smarteste jeg har gjort. Profesjonelt, men samtidig med personlig oppfølging på regnskap og rådgivning, med et nettbasert system det er enkelt å forholde seg til. Tusen takk for strålende oppfølging, alltid raskt og effektivt.
Med Addero som leverandør på regnskap, lønn mv, og som en alltid tilgjengelig sparringspartner med fokus på kundens behov, er vi i trygge hender. Vi opplever at Addero tilfører oss som kunde en merverdi som rådgivere, i tillegg til at regnskapet alltid er ajour. Deres valg av fremtidsrettede systemer som er lett tilgjengelige for oss som brukere, gir oss en super match!
Det har vært ren lykke å flytte til Addero, og jeg anbefaler dere til alle.